నన్నేదో సెయ్యమాకు నడుముకాడ

Posted by Srikanth on June 6th, 2010

నన్నేదో సెయ్యమాకు నడుముకాడ
ఏదేదో సెయ్యమాకు ఏటికాడ
ముద్దులెట్టి ముగ్గులో దించమాకు
ముగ్గులోకి దించి నన్ను ముంచమాకు
నేనింకా చిన్నదాన్నిరా ఆ..
సాకేదో సెప్పమాకు సందకాడ
సోకంత దాచుకోకు ఆడ ఈడ
అడ్డమైన సిగ్గు నువ్వు సూపమాకు
అడ్డుగోడ పెట్టి నన్ను ఆపమాకు
అలవాటు చేసుకోవమ్మో.. ఓ..
నన్నేదో సెయ్యమాకు నడుముకాడ

కందిచేనుకి షికారుకెళితే కందిరీగే నను కుడితే
కందిచేనుకి షికారుకెళితే కందిరీగే నిను కుడితే
మంట నాలో మొదలవుతుంటే, మందు నేనే ఇస్తుంటే
పెదవి ఎంగిలి పైపైన పూస్తే బాధ తగ్గి బాగుంది అంటూ
హాయిగ కనులే మూస్తే
ఏదేదో సెయ్యమాకు ఆడ ఈడ
నన్నేదో సెయ్యమాకు అందగాడ
అంతకంటే హాయి ఉంది ఊరుకోకు
ముందుకొచ్చి ముట్టుకుంటే ముడుచుకోకు
అలవాటు చేసుకోవమ్మో.. ఓ..

చింతపల్లి సంతకు వెళితే ఓ.. చింత పూల చీర కొంటే
చింతపల్లి సంతకు వెళితే చింత పూల చీర కొంటే
కట్టు నీకు కుదరకపోతే, నువ్వు సాయం చేస్తుంటే
చెంగు బొడ్లో దోపుతు ఉంటే చెంగుమని నువ్వు ఉలిక్కిపడగా
నాలో వణుకే పుడితే
సాకేదో సెప్పమాకు సందకాడ
సోకంతా దాచుకోకు ఆడ ఈడ
పెళ్ళి చీర కట్టేదాక రెచ్చిపోకు
పెద్ద పెద్ద ఆటలేవి ఆడమాకు
అలవాటు చేసుకోవయ్యా
నన్నేదో సెయ్యమాకు నడుముకాడ

nannEdO seyyamaaku naDumukaaDa
EdEdO seyyamaaku ETikaaDa
mudduleTTi muggulO dinchamaaku
muggulOki dinchi nannu munchamaaku
nEninkaa chinnadaanniraa aa..
saakEdO seppamaaku sandakaaDa
sOkanta daachukOku aaDa eeDa
aDDamaina siggu nuvvu soopamaaku
aDDugODa peTTi nannu aapamaaku
alavaaTu chEsukOvammO.. O..
nannEdO seyyamaaku naDumukaaDa

kandichEnuki shikaarukeLitE kandireegE nanu kuDitE
kandichEnuki shikaarukeLitE kandireegE ninu kuDitE
manTa naalO modalavutunTE, mandu nEnE istunTE
pedavi engili paipaina poostE baadha taggi baagundi anTU
haayiga kanulE moostE
EdEdO seyyamaaku aaDa eeDa
nannEdO seyyamaaku andagaaDa
antakanTE haayi undi UrukOku
mundukocchi muTTukunTE muDuchukOku
alavaaTu chEsukOvammO.. O..

chintapalli santaku veLitE O.. chinta poola cheera konTE
chintapalli santaku veLitE chinta poola cheera konTE
kaTTu neeku kudarakapOtE, nuvvu saayam chEstunTE
chengu boDlO dOputu unTE chengumani nuvvu ulikkipaDagaa
naalO vaNukE puDitE
saakEdO seppamaaku sandakaaDa
sOkantaa daachukOku aaDa eeDa
peLLi cheera kaTTEdaaka recchipOku
pedda pedda aaTalEvi aaDamaaku
alavaaTu chEsukOvayyaa
nannEdO seyyamaaku naDumukaaDa

Movie :Simhadri

Comments are closed.