నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని

Posted by Srikanth on September 25th, 2010

సీకటమ్మ సీకటి ముచ్చనైన సీకటి
ఎచ్చనైన ఊసులెన్నో రెచ్చగొట్టు సీకటి
నిన్ను నన్ను రమ్మంది కన్నుగొట్టి సీకటి
ముద్దుగా ఇద్దరికే ఒద్దికైన సీకటి
పొద్దు పొడుపే లేని సీకటే ఉందిపోనీ
మన మధ్య రానీక లోకాన్ని నిద్దరోనీ
రాయే రాయే రామసిలక సద్దుకుపోయే సీకటెనకా

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

వెన్నెలలోని మసకలలోనే మసలును లోకం అనుకోకు
రవి కిరణం కనపడితే తెలియును తేడాలన్ని
నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
నువ్వు నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
పుడమిని చూడని కన్ను నడపదు ముందుకు నిన్ను
నిరసన చూపకు నువ్వు ఏనాటికి
పక్కవారి గుండెల నిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
పక్కవారి గుండెల నిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
ఏ హాయి రాదోయి నీ వైపు మరువకు అది
నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా నువ్వు నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
మురిసే పువ్వులు లేక విరిసే నవ్వులు లేక
ఎవరికి చెందని గానం సాగించునా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
ఆనాడు వాసంత గీతాలు పలుకును కదా

నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా నువ్వు నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

seekaTamma seekaTi mucchanaina seekaTi
ecchanaina UsulennO recchagoTTu seekaTi
ninnu nannu rammandi kannugoTTi seekaTi
muddugaa iddarikE oddikaina seekaTi
poddu poDupE lEni seekaTE undipOnI
mana madhya raanIka lOkaanni niddarOnI
raayE raayE raamasilaka saddukupOyE seekaTenakaa

nammaku nammaku ee rEyini
kammuku vacchina ee maayani
nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani
kannulu moosi mattulOna mettaga tOsi
nee kannulu moosi mattulOna mettaga tOsi
kalalE valagaa visirE cheekaTlanu
nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani

vennelalOni masakalalOnE masalunu lOkam anukOku
ravi kiraNam kanapaDitE teliyunu tEDaalanni
nammaku nammaku are nammaku nammaku
nuvvu nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani

aakaaSam taakE E mEDakainaa aadhaaram lEdaa ee nElalO
aakaaSam taakE E mEDakainaa aadhaaram lEdaa ee nElalO
puDamini chooDani kannu naDapadu munduku ninnu
nirasana choopaku nuvvu EnaaTiki
pakkavaari gunDela ninDaa chikkanaina vEdana ninDa
pakkavaari gunDela ninDaa chikkanaina vEdana ninDa
E haayi raadOyi nee vaipu maruvaku adi
nammaku nammaku are nammaku nammaku
aahaa nuvvu nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani

SeetaakaalamlO E kOyilainaa raagam teesEnaa Ekaakilaa
SeetaakaalamlO E kOyilainaa raagam teesEnaa Ekaakilaa
murisE puvvulu lEka virisE navvulu lEka
evariki chendani gaanam saaginchunaa
paduguri soukhyam panDE dinamE panDuga kaadaa
paduguri soukhyam panDE dinamE panDuga kaadaa
aanaaDu vaasanta geetaalu palukunu kadaa

nammaku nammaku are nammaku nammaku
aahaa nuvvu nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani
kannulu moosi mattulOna mettaga tOsi
nee kannulu moosi mattulOna mettaga tOsi
kalalE valagaa visirE cheekaTlanu
nammaku nammaku ee rEyini
are kammuku vacchina ee maayani

Movie :Rudra Veena

Comments are closed.