నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక

Posted by Srikanth on October 26th, 2010

నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక
నీ లాలి పాటై నేనుండగా
నీ చూపులోనే వెలగాలి కాంతి రేఖ
నిన్నల్లో నీవు నిదురించక
రాసేది ఎవరూ మన జాతకాలు
చెరపాలి మనమే ఆ జ్ఞాపకాలు
నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక
నిన్నల్లో నీవు నిదురించక

నా కాలి గురుతే నడిపించు నిన్నూ
ఈ గోరుముద్దే తినిపించ నివ్వూ
మనిషల్లే నీకు వచ్చింది ప్రాయం
మనసుంది గనకే తగిలింది గాయం
గిల్లింది నిన్నూ ముళ్ళంటి లోకం
పువ్వంటి నీలో చిందింది రక్తం
ఆ రక్త వర్ణం మందార పువ్వు
ఆ బాధ మరిచి మనసార నవ్వు
నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక
నిన్నల్లో నీవు నిదురించక

గతమాయే కాలం కథ మారిపోయే
తడి కన్ను కూడా పొడి ఆరిపోయే
అమ్మల్లే నువ్వు చూసావు నన్ను
ఈ జన్మ నీకే అమ్మాను నేను
మనకున్న బంధం బంధాలకందం
నీవేలే నాకు నిలువెత్తువర్ధం
దీపాలకన్నా నీ చూపు వెలుగు
వేదాలకన్నా నీ మాట తెలుగు

నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక
నీ లాలి పాటై నేనుండగా
రాసేది ఎవరూ మన జాతకాలు
చెరపాలి మనమే ఆ జ్ఞాపకాలు
నా కంటి పాప కన్నీటి పాలు కాక
నిన్నల్లో నీవు నిదురించక

naa kanTi paapa kanneeTi paalu kaaka
nee laali paaTai nEnunDagaa
nee choopulOnE velagaali kaanti rEkha
ninnallO neevu nidurinchaka
raasEdi evarU mana jaatakaalu
cherapaali manamE aa jnaapakaalu
naa kanTi paapa kanneeTi paalu kaaka
ninnallO neevu nidurinchaka

naa kaali gurutE naDipinchu ninnU
ee gOrumuddE tinipincha nivvU
manishallE neeku vacchindi praayam
manasundi ganakE tagilindi gaayam
gillindi ninnU muLLanTi lOkam
puvvanTi neelO chindindi raktam
aa rakta varNam mandaara puvvu
aa baadha marichi manasaara navvu
naa kanTi paapa kanneeTi paalu kaaka
ninnallO neevu nidurinchaka

gatamaayE kaalam katha maaripOyE
taDi kannu kooDaa poDi aaripOyE
ammallE nuvvu choosaavu nannu
ee janma neekE ammaanu nEnu
manakunna bandham bandhaalakandam
neevElE naaku niluvettuvardham
deepaalakannaa nee choopu velugu
vEdaalakannaa nee maaTa telugu

naa kanTi paapa kanneeTi paalu kaaka
nee laali paaTai nEnunDagaa
raasEdi evarU mana jaatakaalu
cherapaali manamE aa jnaapakaalu
naa kanTi paapa kanneeTi paalu kaaka
ninnallO neevu nidurinchaka

Movie :Nenu
Lyricist :Veturi
Singers :Srinivas, Srivarthini
Music :Vidyasagar

Comments are closed.