నీకోసమే ఈ అన్వేషణ

Posted by Srikanth on February 5th, 2011

నీకోసమే ఈ అన్వేషణ
నీ ధ్యాసలో ఈ ఆలాపన
ఎడబాటు రేపిన విరహ వేదనా నరక యాతనా
కాలమే దీపమై దారి చూపునా
నీకోసమే ఈ అన్వేషణ
నీ ధ్యాసలో ఈ ఆలాపన

కళ్ళల్లోన నిన్ను దాచినా
ఊహల్లోన ఊసులాడినా
స్వప్నంలోన ఎంత చూసినా విరహమే తీరదే
జాజికొమ్మ గాని ఊగినా
కాలిమువ్వ గాని మొగినా
చల్లగాలి నన్ను తాకినా నీవనే భావనే
ఎదురుగా లేనిదే నాకేం తోచదే
రేపటి వేకువై రావే
నీకోసమే ఈ అన్వేషణ
నీ ధ్యాసలో ఈ ఆలాపన

నిన్ను తప్ప కన్ను చూడదే
లోకమంత చిమ్మ చీకటే
నువ్వు తప్ప దిక్కు లేదులే ఓ సఖి నమ్మవే
గుండె గూడు చిన్నబోయనే
గొంతు ఇంక మూగబోవునే
నీవు లేక ఊపిరాడదే ఓ చెలీ చేరవే
ఆశలు ఆవిరై మోడై పోతినే
తొలకరి జల్లువై రావే

నీకోసమే ఈ అన్వేషణ
నీ ధ్యాసలో ఈ ఆలాపన
ఎడబాటు రేపిన విరహ వేదనా నరక యాతనా
కాలమే దీపమై దారి చూపునా
నీకోసమే ఈ అన్వేషణ
నీ ధ్యాసలో ఈ ఆలాపన

neekOsamE ee anvEshaNa
nee dhyaasalO ee aalaapana
eDabaaTu rEpina viraha vEdanaa naraka yaatanaa
kaalamE deepamai daari choopunaa
neekOsamE ee anvEshaNa
nee dhyaasalO ee aalaapana

kaLLallOna ninnu daachinaa
UhallOna UsulaaDinaa
swapnamlOna enta choosinaa virahamE teeradE
jaajikomma gaani Uginaa
kaalimuvva gaani moginaa
challagaali nannu taakinaa neevanE bhaavanE
edurugaa lEnidE naakEm tOchadE
rEpaTi vEkuvai raavE
neekOsamE ee anvEshaNa
nee dhyaasalO ee aalaapana

ninnu tappa kannu chooDadE
lOkamanta chimma cheekaTE
nuvvu tappa dikku lEdulE O sakhi nammavE
gunDe gooDu chinnabOyanE
gontu inka moogabOvunE
neevu lEka UpiraaDadE O chelI chEravE
aaSalu aavirai mODai pOtinE
tolakari jalluvai raavE

neekOsamE ee anvEshaNa
nee dhyaasalO ee aalaapana
eDabaaTu rEpina viraha vEdanaa naraka yaatanaa
kaalamE deepamai daari choopunaa
neekOsamE ee anvEshaNa
nee dhyaasalO ee aalaapana

Movie :Nuvvu Nenu
Lyricist :Kulasekhar
Singers :K.K
Music :R P Patnaik

Comments are closed.