నీలిమబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన

Posted by Srikanth on February 2nd, 2011

నీలిమబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సేనంట
తోడునీడ లేని గుండె దీపానికి
గాలి వాన సుట్టాలై వచ్చేనంట
ఏ దేవుడీ రాత రాసేననీ
ఆకాశమేఘాలన్ని అడిగేనంట
నీలి మబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సెనంట
తోడు నీడ లేని గుండె దీపానికి
గాలి వాన సుట్టాలై వచ్చేనంట

పురుడోసినాడే పుట్టింటి పేరు
మెట్టింట దీపమయ్యే ఆడపుట్టక
చీరే సారేరుగా సిరులన్నీ పోసి
పొరుగోళ్ళ పంచనెట్టే సింతచెట్టుగా
విలపించే తలరాతేమో తల్లి కోసమా
తొలి సూరి పిల్లకేమో పేగు దోసమా
మేనమామై పుట్టటమే ఈ మనిసి దోసమా
నీలిమబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సేనంట
తోడునీడ లేని గుండె దీపానికి
గాలి వాన సుట్టాలై వచ్చేనంట
ఏ దేవుడీ రాత రాసేననీ
ఆకాశమేఘాలన్ని అడిగేనంట
నీలిమబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సేనంట

పానాలు కూడా దానాలు జేసే
అన్నాచెల్లెళ్ళ మధ్య దూరం పెరిగేనా
సొంతోళ్ళు జేసే పంతాల గాయం
సిన్నారి బతుకుల్లోన చిచ్చైపోయెనా
కన్నోళ్ళ నడుపు తీపి కన్నీళ్ళవ్వగా
అయినోళ్ళ ఆదరణేది అందకుండగా
అల్లాడి ఏడ్సేందుకే ఆడజన్మ
నీలిమబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సేనంట
తోడునీడ లేని గుండె దీపానికి
గాలి వాన సుట్టాలై వచ్చేనంట
ఏ దేవుడీ రాత రాసేననీ
ఆకాశమేఘాలన్ని అడిగేనంట
నీలి మబ్బు కొండల్లోన నీలాల కన్నుల్లోన
ఎర్ర పొద్దే గుండె పగిలి ఏడ్సేనంట
తోడు నీడ లేని గుండె దీపానికి
గాలి వాన సుట్టాలై వచ్చేనంట

neelimabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsEnanTa
tODuneeDa lEni gunDe deepaaniki
gaali vaana suTTaalai vacchEnanTa
E dEvuDI raata raasEnanI
aakaaSamEghaalanni aDigEnanTa
neeli mabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsenanTa
tODu neeDa lEni gunDe deepaaniki
gaali vaana suTTaalai vacchEnanTa

puruDOsinaaDE puTTinTi pEru
meTTinTa deepamayyE aaDapuTTaka
cheerE saarErugaa sirulannI pOsi
porugOLLa panchaneTTE sintacheTTugaa
vilapinchE talaraatEmO talli kOsamaa
toli soori pillakEmO pEgu dOsamaa
mEnamaamai puTTaTamE ee manisi dOsamaa
neelimabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsEnanTa
tODuneeDa lEni gunDe deepaaniki
gaali vaana suTTaalai vacchEnanTa
E dEvuDI raata raasEnanI
aakaaSamEghaalanni aDigEnanTa
neelimabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsEnanTa

paanaalu kooDaa daanaalu jEsE
annaachelleLLa madhya dooram perigEnaa
sontOLLu jEsE pantaala gaayam
sinnaari batukullOna chicchaipOyenaa
kannOLLa naDupu teepi kanneeLLavvagaa
ayinOLLa aadaraNEdi andakunDagaa
allaaDi EDsEndukE aaDajanma
neelimabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsEnanTa
tODuneeDa lEni gunDe deepaaniki
gaali vaana suTTaalai vacchEnanTa
E dEvuDI raata raasEnanI
aakaaSamEghaalanni aDigEnanTa
neeli mabbu konDallOna neelaala kannullOna
erra poddE gunDe pagili EDsEnanTa
tODu neeDa lEni gunDe deepaaniki
gaali vaana suTTaalai vacchEnanTa

Movie :Palnati Pourusham
Lyricist :Veturi
Singers :Jayachandran, K. S. Chithra
Music :A R Rahman

Comments are closed.