నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ

Posted by Srikanth on January 19th, 2011

నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా సుఖం ఎక్కడో పుట్టగా
నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా రహస్యములు చే చూడగా

హొమగుండమయ్యె భామ కౌగిలి కవ్వింతలే కేరింతలై జ్వలించగా
ప్రేమ కోటి రాసి పెరిగె ఆకలి ముద్దెంగిలి తీపెక్కువై నోరూరగా
ఎడతెగనీ తపనా… ఎడమవగా తగునా…
వగరు వయసు అడుగు ముడుపులన్నీ తడిమి చూసి తపన పెంచనా
నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో

ఊసులాడుకున్న రాసలీలలో తెల్లారని ఉయ్యాలలే ఊపేసుకో
ఊపిరంటుకున్న తీపి మంటలో వేన్నీళ్ళకే చన్నీళ్ళుగా వాటేసుకో
కథ ముదిరే మదనా… లయలివిగో లలనా…
జలక జతుల కలికి కులుకులన్నీ చిలుక చుట్టి పులకరించనా
నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా రహస్యములు చే చూడగా
నీలి మబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నోనో నోనో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా సుఖం ఎక్కడో పుట్టగా

neeli mabbu nuragalO kaalu jaaripaDDa vELa enni debbalO EmO
baat Tabbu shavarulO eeDu ulikipaDDa vELa neeku niddarE nO nO
akasmaattugaa adE mattugaa sukham ekkaDO puTTagaa
neeli mabbu nuragalO kaalu jaaripaDDa vELa enni debbalO EmO
baat Tabbu shavarulO eeDu ulikipaDDa vELa neeku niddarE nO nO
akasmaattugaa adE mattugaa rahasyamulu chE chooDagaa

homagunDamayye bhaama kougili kavvintalE kErintalai jvalinchagaa
prEma kOTi raasi perige aakali muddengili teepekkuvai nOrooragaa
eDateganI tapanaa… eDamavagaa tagunaa…
vagaru vayasu aDugu muDupulannI taDimi choosi tapana penchanaa
neeli mabbu nuragalO kaalu jaaripaDDa vELa enni debbalO EmO
baat Tabbu shavarulO eeDu ulikipaDDa vELa neeku niddarE nO nO

UsulaaDukunna raasaleelalO tellaarani uyyaalalE UpEsukO
UpiranTukunna teepi manTalO vEnnILLakE channeeLLugaa vaaTEsukO
katha mudirE madanaa… layalivigO lalanaa…
jalaka jatula kaliki kulukulannI chiluka chuTTi pulakarinchanaa
neeli mabbu nuragalO kaalu jaaripaDDa vELa enni debbalO EmO
baat Tabbu shavarulO eeDu ulikipaDDa vELa neeku niddarE nO nO
akasmaattugaa adE mattugaa rahasyamulu chE chooDagaa
neeli mabbu nuragalO kaalu jaaripaDDa vELa enni debbalO EmO EmO
baat Tabbu shavarulO eeDu ulikipaDDa vELa neeku niddarE nOnO nOnO
akasmaattugaa adE mattugaa sukham ekkaDO puTTagaa

Movie :Allari Mogudu
Lyricist :Sirivennela
Singers :SP Balu, Chitra
Music :MM Keeravani

Comments are closed.