నీవే అమరస్వరమే సాగే శృతిని నేనే

Posted by Srikanth on December 28th, 2010

నీవే అమరస్వరమే
సాగే శృతిని నేనే
నీ మనసు నీ మమత
వెలిసేనే నా కోసం
నీలో సర్వం నా సొంతం
నీవే అమరస్వరమే
సాగే శృతిని నేనే

పలికే నీ అధరాలు
చిలికేనే మధురాలు
నింగి వీడి నేల జారిన జాబిలి
మురిసే నీలో అందం
కురిసే ఊహల గంధం
మల్లెపూల బంధమీవు ఓ చెలి
అంతులేనిదీకథ అందరాని సంపద
రాగ బంధనం అనురాగ చందనం (2)
నా ధ్యాసలు నీవే
నీ బాసలు నేనే
నా ఊహలు నీవే
నీ ఊపిరి నేనే
నీలో సర్వం నా సొంతం
నీవే అమరస్వరమే
సాగే శృతిని నేనే

మెరిసే వన్నెల లోకం
చిందే చల్లని గానం
తియ్యనైన ఆశలన్ని నీ వరం
తరగని చెరగని కావ్యం
ఊహలకిది అనుబంధం
భావరాగ భాష్యమే ఈ జీవితం
పలకరించు చూపులు
పాటపాడు నవ్వులు
కొత్త పల్లవి కొసరి ఆలపించెనే (2)
నూరేళ్ళు నీతో సాగాలి నేనే
నీ గుండెల్లోన నిండాలి నేనే
నీలో సర్వం నా సొంతం

నీవే అమరస్వరమే
సాగే శృతిని నేనే
నీ మనసు నీ మమత
వెలిసేలే నీ కోసం
నీలో సర్వం నా సొంతం
నీవే అమరస్వరమే
సాగే శృతిని నేనే

neevE amaraswaramE
saagE SRtini nEnE
nee manasu nee mamata
velisEnE naa kOsam
neelO sarvam naa sontam
neevE amaraswaramE
saagE SRtini nEnE

palikE nee adharaalu
chilikEnE madhuraalu
ningi veeDi nEla jaarina jaabili
murisE neelO andam
kurisE Uhala gandham
mallepoola bandhameevu O cheli
antulEnideekatha andaraani sampada
raaga bandhanam anuraaga chandanam (2)
naa dhyaasalu neevE
nee baasalu nEnE
naa Uhalu neevE
nee Upiri nEnE
neelO sarvam naa sontam
neevE amaraswaramE
saagE SRtini nEnE

merisE vannela lOkam
chindE challani gaanam
tiyyanaina aaSalanni nee varam
taragani cheragani kaavyam
Uhalakidi anubandham
bhaavaraaga bhaashyamE ee jeevitam
palakarinchu choopulu
paaTapaaDu navvulu
kotta pallavi kosari aalapinchenE (2)
noorELLu neetO saagaali nEnE
nee gunDellOna ninDaali nEnE
neelO sarvam naa sontam

neevE amaraswaramE
saagE SRtini nEnE
nee manasu nee mamata
velisElE nee kOsam
neelO sarvam naa sontam
neevE amaraswaramE
saagE SRtini nEnE

Movie :Gharshana(old)
Lyricist :Rajashri
Singers :SP Balu, Chitra
Music :Ilayaraja

Comments are closed.