నీ పిలుపే ప్రేమగీతం

Posted by Srikanth on February 10th, 2011

నీ పిలుపే ప్రేమగీతం
నీ పలుకే ప్రేమవేదం
ఆశలే బాసలై
కలలు కనే పసి మనసులై
కవితలు పాడీ
కవ్వించని కవ్వించని కవ్వించనీ

కళ్ళు కళ్ళు మూసుకున్నా
హృదయంతో మాటాడునమ్మా ప్రేమా
నిద్దుర చెదిరి పోయేనమ్మా
నేస్తం కోసం వెతికేనమ్మా ప్రేమా
ఆడించి పాడించి అనురాగం కురిపించీ
అలరించేదే ప్రేమా
రమ్మంటే పొమ్మంటూ పొమ్మంటే రమ్మంటూ
కవ్వించేదే ప్రేమా
ప్రేమలకు హద్దు లేదులే
దాన్ని ఎవ్వరైన ఆపలేరులే
నీ పిలుపే ప్రేమగీతం

జాతి లేదు మతము లేదు
కట్నాలేవి కోరుకోదు ప్రేమా
ఆది లేదు అంతం లేదు
లోకం అంతా తానై ఉండును ప్రేమా
ఊరేదో పేరేదో కన్నోళ్ళ ఊసేదో
అడగదు నిన్ను ప్రేమా
నాలోనా నీవుండి నీలోనా నేనుండి
జీవించేదే ప్రేమా
జాతకాలు చూడబోదులే
ఎన్ని జన్మలైనా వీడిపోదులే

నీ పిలుపే ప్రేమగీతం
నీ పలుకే ప్రేమవేదం
ఆశలే బాసలై
కలలు కనే పసి మనసులై
కవితలు పాడీ
కవ్వించని కవ్వించని కవ్వించనీ

nee pilupE prEmageetam
nee palukE prEmavEdam
aaSalE baasalai
kalalu kanE pasi manasulai
kavitalu paaDI
kavvinchani kavvinchani kavvinchanI

kaLLu kaLLu moosukunnaa
hRdayamtO maaTaaDunammaa prEmaa
niddura chediri pOyEnammaa
nEstam kOsam vetikEnammaa prEmaa
aaDinchi paaDinchi anuraagam kuripinchI
alarinchEdE prEmaa
rammanTE pommanTU pommanTE rammanTU
kavvinchEdE prEmaa
prEmalaku haddu lEdulE
daanni evvaraina aapalErulE
nee pilupE prEmageetam

jaati lEdu matamu lEdu
kaTnaalEvi kOrukOdu prEmaa
aadi lEdu antam lEdu
lOkam antaa taanai unDunu prEmaa
UrEdO pErEdO kannOLLa UsEdO
aDagadu ninnu prEmaa
naalOnaa neevunDi neelOnaa nEnunDi
jeevinchEdE prEmaa
jaatakaalu chooDabOdulE
enni janmalainaa veeDipOdulE

nee pilupE prEmageetam
nee palukE prEmavEdam
aaSalE baasalai
kalalu kanE pasi manasulai
kavitalu paaDI
kavvinchani kavvinchani kavvinchanI

Movie :Prema Lekha
Lyricist :Siva Ganesh
Singers :Chitra, Unnikrishnan
Music :Deva

Comments are closed.