నువ్వంటే నా నవ్వు నేనంటేనే నువ్వు

Posted by Srikanth on June 2nd, 2016

నువ్వంటే నా నవ్వు నేనంటేనే నువ్వు
నువ్వంటు నేనంటు లేమని
అవునంటు మాటివ్వు నిజమంటునే నువ్వు
నే రాని దూరాలే నువు పోనని
ఎటు ఉన్నా నీ నడక వస్తాగా నీ
దగ్గరగా రానీను దూరమే
నే వేసే ప్రతి అడుగు ఎక్కడికో నువ్వడుగు
నిలుచున్నా నీ వైపే చేరేనులే
నీ అడుగేమో పడి నేల గుడి అయినదే
నీ చూపేమో సడి లేని ఉరుమయినదే
నువ్వు ఆకాశం నేను నీకోసం తడిసిపోదామ ఈ వానగా
ఈ చినుకు ఆ మేఘం విడిపోవసలే
సూర్యునితో జతకట్టి ఒకటవుతాయే
నీడల్లో నలుపల్లే మల్లెల్లో తెలుపల్లే
ఈ భువికే వెలుగిచ్చే వరమే ఈ ప్రేమ

నే ఇటు వస్తాననుకోలేదా తలుపస్సలు తియ్యవు తడితే
పో పసివాడని జాలే పడితే బుగ్గన ముద్దిచ్చి చంపేసావే
నువ్వు నేనంటు పలికే పదముల్లో అధరాలు తగిలేనా కలిసే ఉన్నా
మనమంటూ పాడు పెదవుల్లో చూడు
క్షణమైన విడిపోవులే
ఇది ఓ వేదం పద ఋజువవుదాం
అంతులేని ప్రేమకే మనం
నివురు తొలిగేలా నిజము గెలిచేలా
మౌనమే మాట మార్చేసినా

నువు నవ్వేటి కోపానివే
మనసెతికినా ఓ రాయివే
నువు కలిసొచ్చే శాపానివే
నీరల్లే మారేటి రూపానివే
నచ్చే దారుల్లో నడిచే నదులైనా
కాదన్నా కలవాలి సంద్రంలోనా
విడివిడిగా ఉన్నా విడిపోలేకున్నా
ప్రవహించే ప్రణయం ఇదే
వద్దన్నా తిరిగేటి భువి మీదొట్టు
నా ప్రాణం తిరిగేనే ఇక నీ చుట్టూ
నాలోనే నువ్వుంటూ నీతోనే నేనంటు
ఈ భువిలో విహరించే వెలుగే మన ప్రేమా

nuvvanTE naa navvu nEnanTEnE nuvvu
nuvvanTu nEnanTu lEmani
avunanTu maaTivvu nijamanTunE nuvvu
nE raani dooraalE nuvu pOnani
eTu unnaa nee naDaka vastaagaa nee venaka
daggaragaa raaneenu dooramE
nE vEsE prati aDugu ekkaDikO nuvvaDugu
niluchunnaa nee vaipE chErEnulE
nee aDugEmO paDi nEla guDi ayinadE
nee choopEmO saDi lEni urumayinadE
nuvvu aakaaSam nEnu neekOsam taDisipOdaama ee vaanagaa
ee chinuku aa mEgham viDipOvasalE
sooryunitO jatakaTTi okaTavutaayE
neeDallO nalupallE mallellO telupallE
ee bhuvikE velugicchE varamE ee prEma

nE iTu vastaananukOlEdaa talupassalu tiyyavu taDitE
pO pasivaaDani jaalE paDitE buggana muddicchi champEsaavE
nuvvu nEnanTu palikE padamullO adharaalu tagilEnaa kalisE unnaa
manamanTU paaDu pedavullO chooDu
kshaNamaina viDipOvulE
idi O vEdam pada Rjuvavudaam
antulEni prEmakE manam
nivuru toligElaa nijamu gelichElaa
mounamE maaTa maarchEsinaa

nuvu navvETi kOpaanivE
manasetikinaa O raayivE
nuvu kalisocchE SaapaanivE
neerallE maarETi roopaanivE
nacchE daarullO naDichE nadulainaa
kaadannaa kalavaali sandramlOnaa
viDiviDigaa unnaa viDipOlEkunnaa
pravahinchE praNayam idE
vaddannaa tirigETi bhuvi meedoTTu
nA praaNam tirigEnE ika nee chuTTU
naalOnE nuvvunTU neetOnE nEnanTu
ee bhuvilO viharinchE velugE mana prEmaa

Comments are closed.