నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల

Posted by Srikanth on March 30th, 2010

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గల గల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీవేళ
గాలిలో రాగాలమాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల
నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గల గల

సర్గీమలే వర్ణాలుగా కలగలిసేనా
కంటి పరదా నీ బొమ్మగా కళలొలికేనా
వర్ణమై వచ్చాన వర్ణమే పాడానా
జాణ తెలుగులా జాణ వెలుగులా
వెన్నలై గిచ్చనా వేకువే తెచ్చనా
పాలమడుగులా పూల జిలుగులా
అన్ని పోలికలు విన్నా వేడుకలో ఉన్నా
నువ్వేమన్నా నీ మాటల్లో నన్నే చూస్తున్నా
నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గల గల

ప్రతి ఉదయం నీలా నవ్వే సొగసుల జోలా
ప్రతి కిరణం నీలా మారే వెలుగుల మాల
అంతగా నచ్చనా ఆశలే పెంచానా
గొంతు కలపనా గుండె తడపనా
నిన్నలా వచ్చనా రేపుగా మారానా
ప్రేమ తరపున గీత చెరపనా
ఎంత దూరాన నే ఉన్నా నీతోనే నే లేనా
నా ఊపిరే నీ ఊసుగా మారిందంటున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గల గల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీవేళ
గాలిలో రాగాలమాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల
నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విల విల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గల గల

nuvvakkaDunTE nEnikkaDunTE praaNam vila vila
nuvvekkaDunTE nEnakkaDunTE mounam gala gala
endukO Ekaanta vELa chentakE raanandIvELa
gaalilO raagaalamaala janTagaa tODundi neelaa
nee oohalO kala Ugindi Uyala
aakaaSavaaNilaa paaDindi kOkila
nuvvakkaDunTE nEnikkaDunTE praaNam vila vila
nuvvekkaDunTE nEnakkaDunTE mounam gala gala

sargiamalE varNaalugaa kalagalisEnaa
kanTi paradaa nee bommagaa kaLalolikEnaa
varNamai vacchaana varNamE paaDaanaa
jaaNa telugulaa jaaNa velugulaa
vennalai gicchanaa vEkuvE tecchanaa
paalamaDugulaa poola jilugulaa
anni pOlikalu vinnaaa vEDukalO unnaa
nuvvEmannaa nee maaTallO nannE choostunnaa
nuvvakkaDunTE nEnikkaDunTE praaNam vila vila
nuvvekkaDunTE nEnakkaDunTE mounam gala gala

prati udayam neelaa navvE sogasula jOlaa
prati kiraNam neelaa maarE velugula maala
antagaa nacchanaa aaSalE penchaanaa
gontu kalapanaa gunDe taDapanaa
ninnalaa vacchanaa rEpugaa maaraanaa
prEma tarapuna geeta cherapanaa
enta dooraana nE unnaa neetOnE nE lEnaa
naa oopirE nee oosugaa maarindanTunnaa

nuvvakkaDunTE nEnikkaDunTE praaNam vila vila
nuvvekkaDunTE nEnakkaDunTE mounam gala gala
endukO Ekaanta vELa chentakE raanandIvELa
gaalilO raagaalamaala janTagaa tODundi neelaa
nee oohalO kala Ugindi Uyala
aakaaSavaaNilaa paaDindi kOkila
nuvvakkaDunTE nEnikkaDunTE praaNam vila vila
nuvvekkaDunTE nEnakkaDunTE mounam gala gala

Comments are closed.