నువ్వేనా నా నువ్వేనా

Posted by Srikanth on September 25th, 2010

నువ్వేనా నా నువ్వేనా
నువ్వేనా నాకు నువ్వేనా
సూర్యుడల్లే సూది గుచ్చే సుప్రభాతమేనా
మాటలాడే చూపులన్ని మౌనరాగమేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
ఆనందమేనా.. ఆనందమేనా..
నువ్వేనా నా నువ్వేనా
నువ్వేనా నాకు నువ్వేనా

మేఘమల్లె సాగి వచ్చి దాహమేదో పెంచుతావు
నీరు గుండెలోన దాచి మెరిసి మాయమవుతావు
కలలేనా కన్నీరేనా
ఆ ఆ.. తేనెటీగలాగ కుట్టి తీపి మంట రేపుతావు
పువ్వులాంటి గుండెలోన దారమల్లే దాగుతావు
నేనేనా నీ రూపేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
ఆనందమేనా.. ఆనందమేనా..
నువ్వేనా నా నువ్వేనా
నువ్వేనా నాకు నువ్వేనా

ఆ. ఆ. కోయిలల్లె వచ్చి ఏదో కొత్త పాట నేర్పుతావు
కొమ్మ గొంతు లోన గుండె కొట్టుకుంటే నవ్వుతావు
ఏ రాగం ఇది ఏ తాళం
ఆ. ఆ. మసక వెన్నెలల్లె నీవు ఇసక తిన్నె చేరుతావు
గసగసాల కౌగిలింత గుసుగుసల్లె మారుతావు
ప్రేమంటే నీ ప్రేమేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
చేరువైనా దూరమైనా ఆనందమేనా
ఆనందమేనా.. ఆనందమేనా..
నువ్వేనా నా నువ్వేనా
నువ్వేనా నాకు నువ్వేనా

nuvvEnaa naa nuvvEnaa
nuvvEnaa naaku nuvvEnaa
sooryuDallE soodi gucchE suprabhaatamEnaa
maaTalaaDE choopulanni mounaraagamEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
aanandamEnaa.. aanandamEnaa..
nuvvEnaa naa nuvvEnaa
nuvvEnaa naaku nuvvEnaa

mEghamalle saagi vacchi daahamEdO penchutaavu
neeru gunDelOna daachi merisi maayamavutaavu
kalalEnaa kanneerEnaa
aa aa.. tEneTeegalaaga kuTTi teepi manTa rEputaavu
puvvulaanTi gunDelOna daaramallE daagutaavu
nEnEnaa nee roopEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
aanandamEnaa.. aanandamEnaa..
nuvvEnaa naa nuvvEnaa
nuvvEnaa naaku nuvvEnaa

aa. aa. kOyilalle vacchi EdO kotta paaTa nErputaavu
komma gontu lOna gunDe koTTukunTE navvutaavu
E raagam idi E taaLam
aa. aa. masaka vennelalle neevu isaka tinne chErutaavu
gasagasaala kougilinta gusugusalle maarutaavu
prEmanTE nee prEmEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
chEruvainaa dooramainaa aanandamEnaa
aanandamEnaa.. aanandamEnaa..
nuvvEnaa naa nuvvEnaa
nuvvEnaa naaku nuvvEnaa

Movie :Anand

Comments are closed.