నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే

Posted by Srikanth on May 31st, 2011

నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే
కొలిమి నిప్పుల వేసవిలో చలి చంపేస్తున్నదే
రోజా పూలు.. ఆ ముళ్ళ చాటులో విరబూసే
తేనా ముళ్ళు.. ఈ లేత పువ్వులా విరిసే
మళ్ళీ మళ్ళీ.. నిను చూడమంటు కనులడిగే
గుండె ఇవ్వాళ పొంగేటి ప్రేమ గోదారై పొంగే
నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే
కొలిమి నిప్పుల వేసవిలో చలి చంపేస్తున్నదే

పాదం నీ వైపున్నా మది పంపదు అటు కాస్తైనా
నా ప్రేమకు తికమక తగునా ఈ నిమిషానా
బావుల దరిలో ఉన్నా జడివానలు ముంచేస్తున్నా
నిను చూడని ఏ క్షణమైనా ఎండమావేనా
హే గువ్వా గువ్వ గువ్వ గువ్వా పసి గువ్వా
హే నువ్వా నువ్వ నువ్వ నువ్వా ప్రతి దోవా
ఓ.. నిరంతరం హుషారుగా తోచే
ప్రతి కలా నిజాలుగా వేచే
అటూ ఇటూ షికారులే చేసే నా మనసే
ఓ.. నిను నను ముడేసినా ఆశే
పదే పదే వయస్సునే పిలిచే
ఇవ్వాళ నా ప్రపంచమే మార్చే నీ వరసే
నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే
కొలిమి నిప్పుల వేసవిలో చలి చంపేస్తున్నదే

కాలికి మువ్వల గొలుసు ఆ స్వరములు నేలకు తెలుసు
ఆ సడి విని వర్ణించేయినా నీ ప్రతి సొగసు
జాబిలి నింగిని విడిచి హరి విల్లులు నాతో నడిచే
నువు నా జతలో నిలుచుంటే అవి నాకలుసే
హే పువ్వా పువ్వ పువ్వ పువ్వా సిగ పువ్వా
హే మువ్వా మువ్వ మువ్వ మువ్వా సిరి మువ్వా
ఏ.. అలుండని సముద్రమే నేను
తపించని తనువిక చేదు
తపించిన క్షణం ఇక రాదు రా రాదు
సరేనని వరించని పొద్దు
సుఖాలతో విధించకే హద్దు
ప్రతీక్షణం పంచేసుకో నాతో నీ ముద్దు

నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే
కొలిమి నిప్పుల వేసవిలో చలి చంపేస్తున్నదే
రోజ పూలు.. ఆ ముళ్ళ చాటులో విరబూసే
తేనా ముళ్ళు.. ఈ లేత పువ్వులా విరిసే
మళ్ళీ మళ్ళీ.. నిను చూడమంటు కనులడిగే
గుండె ఇవ్వాళ పొంగేటి ప్రేమ గోదారై పొంగే
నెమలి కుళుకుల కలికి గాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే
కొలిమి నిప్పుల వేసవిలో చలి చంపేస్తున్నదే

nemali kuLukula kaliki vyaali nanu kavvistunnadE
naDumu sogasE nanu gilli kasi penchEstunnadE
kolambas erugani O dESam nanu rammanTunnadE
kolimi nippula vEsavilO chali champEstunnadE
rOjaa poolu.. aa muLLa chaaTulO viraboosE
tEnaa muLLu.. ee lEta puvvulaa virisE
maLLI maLLI.. ninu chooDamanTu kanulaDigE
gunDe ivvaaLa pongETi prEma gOdaarai pongE
nemali kuLukula kaliki vyaali nanu kavvistunnadE
naDumu sogasE nanu gilli kasi penchEstunnadE
kolambas erugani O dESam nanu rammanTunnadE
kolimi nippula vEsavilO chali champEstunnadE

paadam nee vaipunnaa madi pampadu aTu kaastainaa
naa prEmaku tikamaka tagunaa ee nimishaanaa
baavula darilO unnaa jaDivaanalu munchEstunnaa
ninu chooDani E kshaNamainaa enDamaavEnaa
hE guvvaa guvva guvva guvvaa pasi guvvaa
hE nuvvaa nuvva nuvva nuvvaa prati dOvaa
O.. nirantaram hushaarugaa tOchE
prati kalaa nijaalugaa vEchE
aTU iTU shikaarulE chEsE naa manasE
O.. ninu nanu muDEsinaa aaSE
padE padE vayassunE pilichE
ivvaaLa naa prapanchamE maarchE nee varasE
nemali kuLukula kaliki vyaali nanu kavvistunnadE
naDumu sogasE nanu gilli kasi penchEstunnadE
kolambas erugani O dESam nanu rammanTunnadE
kolimi nippula vEsavilO chali champEstunnadE

kaaliki muvvala golusu aa swaramulu nElaku telusu
aa saDi vini varNinchEyinaa nee prati sogasu
jaabili ningini viDichi hari villulu naatO naDichE
nuvu naa jatalO niluchunTE avi naakalusE
hE puvvaa puvva puvva puvvaa siga puvvaa
hE muvvaa muvva muvva muvvaa siri muvvaa
E.. alunDani samudramE nEnu
tapinchani tanuvika chEdu
tapinchina kshaNam ika raadu raa raadu
sarEnani varinchani poddu
sukhaalatO vidhinchakE haddu
pratIkshaNam panchEsukO naatO nee muddu

nemali kuLukula kaliki vyaali nanu kavvistunnadE
naDumu sogasE nanu gilli kasi penchEstunnadE
kolambas erugani O dESam nanu rammanTunnadE
kolimi nippula vEsavilO chali champEstunnadE
rOja poolu.. aa muLLa chaaTulO viraboosE
tEnaa muLLu.. ee lEta puvvulaa virisE
maLLI maLLI.. ninu chooDamanTu kanulaDigE
gunDe ivvaaLa pongETi prEma gOdaarai pongE
nemali kuLukula kaliki gaali nanu kavvistunnadE
naDumu sogasE nanu gilli kasi penchEstunnadE
kolambas erugani O dESam nanu rammanTunnadE
kolimi nippula vEsavilO chali champEstunnadE

Movie :Rangam
Lyricist :Vanamaali
Singers :Unnikrishnan, Swetha Mohan
Music :Harris Jayaraj

Comments are closed.