నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా

Posted by Srikanth on November 22nd, 2010

నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా
నాకీవేళ నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నా కోసం నేనే వెతికేంతగా
నువ్వే లేకుంటే ఏమవుతానో
నీ స్నేహాన్నే కావాలంటున్నానుగా
కాదంటే నా మీదొట్టుగా
ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా
ఒకసారి చూసి నే వలచానా
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాడంగా
నా ప్రేమ లోతులో మునిగాక
నువు పైకి తేలవే సులభంగా
ప్రాణాలైనా ఇస్తావేకంగా
ఓ.. నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా
నాకీవేళ నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నా కోసం నేనే వెతికేంతగా ఓ..

నిజాయితీ ఉన్నోడిని
నిజాలనే అన్నోడిని
అబద్దమే రుచించని అబ్బాయిని
ఒకే ఒక మంచోడిని
రోమాన్సులో పిచ్చోడిని
పర్లేదులే ఒప్పేసుకో సరేనని
ముసుగేసుకోదు ఏనాడు నా మనసే ఓ భామా
నను నన్నుగానే చూపిస్తూ
కాదన్నా పోరాడేదే నా ప్రేమా ఓ..
నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా
నాకీవేళ నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నా కోసం నేనే వెతికేంతగా

తిలోత్తమా తిలోత్తమా
ప్రతీక్షణం విరోధమా
ఇవ్వాళ నా ప్రపంచమే నువ్వే సుమా
ఓ.. గ్రహాలకే వలేసినా
దివే అలా దిగొచ్చినా
ఇలాంటి ఓ మగాడినే చూళ్ళేవమ్మా
ఒకనాటి తాజుమహలైనా నా ముందు పూరిళ్ళే
ఇకపైన గొప్ప ప్రేమికుడై
లోకంలో నిలిచే పేరే నాదేలే ఓ..
నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా
నాకీవేళ నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నా కోసం నేనే వెతికేంతగా
నువ్వే లేకుంటే ఏమవుతానో
నీ స్నేహాన్నే కావాలంటున్నానుగా
కాదంటే నా మీదొట్టుగా
ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా
ఒకసారి చూసి నే వలచానా
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాడంగా
నా ప్రేమ లోతులో మునిగాక
నువు పైకి తేలవే సులభంగా
ప్రాణాలైనా ఇస్తావేకంగా

nEnu nuvvanTu vErai unnaa
naakeevELa neelO nEnunnaTTugaa
anipistU undE vintagaa
naa kOsam nEnE vetikEntagaa
nuvvE lEkunTE EmavutaanO
nee snEhaannE kaavaalanTunnaanugaa
kaadanTE naa meedoTTugaa
Emainaa chEstaa nammETTugaa
okasaari choosi nE valachaanaa
nanu veeDipOdu E maguvainaa
prEmistaanE entO gaaDamgaa
naa prEma lOtulO munigaaka
nuvu paiki tElavE sulabhamgaa
praaNaalainaa istaavEkangaa
O.. nEnu nuvvanTu vErai unnaa
naakeevELa neelO nEnunnaTTugaa
anipistU undE vintagaa
naa kOsam nEnE vetikEntagaa O..

nijaayitee unnODini
nijaalanE annODini
abaddamE ruchinchani abbaayini
okE oka manchODini
rOmaansulO picchODini
parlEdulE oppEsukO sarEnani
musugEsukOdu EnaaDu naa manasE O bhaamaa
nanu nannugaanE choopistU
kaadannaa pOraaDEdE naa prEmaa O..
nEnu nuvvanTu vErai unnaa
naakeevELa neelO nEnunnaTTugaa
anipistU undE vintagaa
naa kOsam nEnE vetikEntagaa

tilOttamaa tilOttamaa
pratIkshaNam virOdhamaa
ivvaaLa naa prapanchamE nuvvE sumaa
O.. grahaalakE valEsinaa
divE alaa digocchinaa
ilaanTi O magaaDinE chooLLEvammaa
okanaaTi taajumahalainaa naa mundu pooriLLE
ikapaina goppa prEmikuDai
lOkamlO nilichE pErE naadElE O..
nEnu nuvvanTu vErai unnaa
naakeevELa neelO nEnunnaTTugaa
anipistU undE vintagaa
naa kOsam nEnE vetikEntagaa
nuvvE lEkunTE EmavutaanO
nee snEhaannE kaavaalanTunnaanugaa
kaadanTE naa meedoTTugaa
Emainaa chEstaa nammETTugaa
okasaari choosi nE valachaanaa
nanu veeDipOdu E maguvainaa
prEmistaanE entO gaaDamgaa
naa prEma lOtulO munigaaka
nuvu paiki tElavE sulabhamgaa
praaNaalainaa istaavEkangaa

Movie :Orange
Lyricist :vanamali
Singers :Naresh Iyer
Music :Harris Jayaraj

3 Responses to “నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్నా”

  1. what a song. what a great composed.thanks for lyricist vanamali.

  2. what a great song. thanks once again vanamali for giving wonderfull lyrics

  3. thanx fr the lyrics