నేనే నాని నే, నే నీ నాని నే

Posted by Srikanth on March 30th, 2012

The best melody in recent times

నేనే నాని నే, నే నీ నాని నే
పోనే పోనీనే నీడై ఉన్నానే
అరె అరె అరె అరె ఓ, అరె అరె అరె అరె ఓ
కళ్ళకు ఒత్తులు వెలిగించి
కలలకు రెక్కలు తొడిగించి
గాలిని తేలుతు ఉంటున్నానే
అరె అరె అరె అరె ఓ, అరె అరె అరె అరె ఓ
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకె
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకే
అరె అరె అరె అరె ఓ, అరె అరె అరె అరె ఓ

మాటల్లొ ముత్యాలే దాచేసినా
చిరునవ్వు కాస్తైనా ఉలికించవా
కోపం అయినా కోరుకున్నా అన్నీ నాకు నువ్వనీ
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకె
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకే
అరె అరె అరె అరె ఓ, అరె అరె అరె అరె ఓ

నా భాషలో రెండే వర్ణాలనీ
నాకింక నీ పేరే జపమవుననీ
బిందు అంటే గుండె ఆగి దిక్కులన్నీ చూడనా
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకె
కనబడినా ఓకె, కనుమరుగవుతున్నా ఓకే
అరె అరె అరె అరె ఓ, అరె అరె అరె అరె ఓ

nEnE naani nE, nE nee naani nE
pOnE pOnInE neeDai unnaanE
are are are are O, are are are are O
kaLLaku ottulu veliginchi
kalalaku rekkalu toDiginchi
gaalini tElutu unTunnaanE
are are are are O, are are are are O
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa Oke
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa OkE
are are are are O, are are are are O

maaTallo mutyaalE daachEsinaa
chirunavvu kaastainaa ulikinchavaa
kOpam ayinaa kOrukunnaa annI naaku nuvvanI
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa Oke
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa OkE
are are are are O, are are are are O

naa bhaashalO renDE varNaalanI
naakinka nee pErE japamavunanI
bindu anTE gunDe aagi dikkulannI chooDanaa
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa Oke
kanabaDinaa Oke, kanumarugavutunnaa OkE
are are are are O, are are are are O

Movie :Eega
Lyricist :MM Keeravani
Singers :Deepu
Music :MM Keeravani

Comments are closed.