పంచదార బొమ్మా బొమ్మా పట్టుకోవద్దనకమ్మా

Posted by Srikanth on February 10th, 2010

పంచదార బొమ్మా బొమ్మా పట్టుకోవద్దనకమ్మా
మంచుపూల కొమ్మా కొమ్మా ముట్టుకోవద్దనకమ్మా
చేతినే తాకొద్దంటే చెంతకే రావద్దంటే ఏమవుతానమ్మా
నిను పొందేటందుకే పుట్టానే గుమ్మా నువు అందకపోతే వృధా ఈ జన్మ (2)

పువ్వు పైన చెయ్యేస్తే కసిరి నన్ను తిట్టిందే పసిడి పువ్వు నువ్వని పంపిందే
నువ్వు రాకు నా వెంట ఈ పువ్వు చుట్టు ముళ్ళంట అంటుకుంటే మండే ఒళ్ళంతా
తీగ పైన చెయ్యేస్తే తిట్టి నన్ను నెట్టిందే మెరుపుతీగ నువ్వని పంపిందే
మెరుపు వెంట ఉరుమంట ఉరుము వెంట వరదంట ఈ వరదలాగా మారితే ముప్పంట
వరదైనా వరమని వరిస్తానమ్మా మునకైనా సుఖమని ముడేస్తానమ్మా
నిను పొందేటందుకే పుట్టానే గుమ్మా నువు అందకపోతే వృధా ఈ జన్మ ఆ..

గాలి నిన్ను తాకింది నేల నిన్ను తాకింది నేను నిన్ను తాకితే తప్పా
గాలి ఉపిరయ్యింది నేల నన్ను నడిపింది ఏమిటంట నీలోని గొప్ప
వెలుగు నిన్ను తాకింది చినుకు కూడ తాకింది పక్షపాతమెందుకు నాపైనా
వెలుగు దారి చూపింది చినుకు లాల పోసింది వాటితోటి పోలిక నీకేలా
అవి బ్రతికున్నప్పుడే తోడుంటాయమ్మా నీ చితిలో తోడై నేనొస్తానమ్మా
నిను పొందేటందుకే పుట్టానే గుమ్మా నువు అందకపోతే వృధా ఈ జన్మ ఆ..

panchadaara bommaa bommaa paTTukOvaddanakammaa
manchupoola kommaa kommaa muTTukOvaddanakammaa
chEtinE taakoddanTE chentakE raavaddanTE Emavutaanammaa
ninu pondETandukE puTTaanE gummaa nuvu andakapOtE vRdhaa ee janma (2)

puvvu paina cheyyEstE kasiri nannu tiTTindE pasiDi puvvu nuvvani pampindE
nuvvu raaku naa venTa ee puvvu chuTTu muLLanTa anTukunTE manDE oLLantaa
teega paina cheyyEstE tiTTi nannu neTTindE meruputeega nuvvani pampindE
merupu venTa urumanTa urumu venTa varadanTa ee varadalaagaa maaritE muppanTa
varadainaa varamani varistaanammaa munakainaa sukhamani muDEstaanammaa
ninu pondETandukE puTTaanE gummaa nuvu andakapOtE vRdhaa ee janma aa..

gaali ninnu taakindi nEla ninnu taakindi nEnu ninnu taakitE tappaa
gaali upirayyindi nEla nannu naDipindi EmiTanTa neelOni goppa
velugu ninnu taakindi chinuku kooDa taakindi pakshapaatamenduku naapainaa
velugu daari choopindi chinuku laala pOsindi vaaTitOTi pOlika neekElaa
avi bratikunnappuDE tODunTaayammaa nee chitilO tODai nEnostaanammaa
ninu pondETandukE puTTaanE gummaa nuvu andakapOtE vRdhaa ee janma aa..

Movie :Magadheera

Comments are closed.