పచ్చని మందార పువ్వల్లె వచ్చిందిరా

Posted by Srikanth on February 6th, 2011

పచ్చని మందార పువ్వల్లె వచ్చిందిరా
వెన్నెల్లో మల్లెల్లె సంతోషమిచ్చిందిరా
నా గుండెల్లో వీచే సుమ గంధాల గాలి
తన కళ్ళల్లో పేర్చే పసి పరువాల డోలి
యదలో ఎంతున్నా ఒక మాటే రాదే
నా కళ్ళల్లోన అరె కలలే రావే
పచ్చని మందార పువ్వల్లె వచ్చిందిరా
వెన్నెల్లో మల్లెల్లె సంతోషమిచ్చిందిరా

మదిలో మౌనం రగిలే వేళ కొంచెం మోహం దాహం చుట్టివేసెనే
తొలిచూపే విరి తూర్పై యద తలుపుని మెరుపల్లె తట్టివేసెనే
అద్దాన్ని సరిచేసి మనసంతా కళ్ళల్లో పొదిగానే పొదిగానే
పిల్లా నే నీ ముద్దు మురిపాల వలపుల్లో తడిసానే తడిసానే
పురి విప్పే మేఘాన్నై ఒడిలో తారగ నిను తలిచా
వేసవిలో వెల్లువనై బుగ్గలు తాకి యద మరిచా
పచ్చని మందార పువ్వల్లె వచ్చిందిరా
వెన్నెల్లో మల్లెల్లె సంతోషమిచ్చిందిరా

అలలాగా కుదిపేసే తన పేరుని వింటే పరిమళమే
కలలోనే కనిపించే తన నగవులు కంటే పరవశమే
ఏనాటి ఊసుల్నో ఏనాటి బాసల్నో వింటున్నా వింటున్నా
ఆగంటు నిలదీసే రహదారి దీపాన్నై నిలుచున్నా వెలిగున్నా
మది తొలిచే పాటలకి అర్ధాలే నీవని మురిసితినే
ఒక నదిలా నీవొస్తే బాగా దూరం తరిగెనులే
నా గుండెల్లో వీచే సుమ గంధాల గాలి
తన కళ్ళల్లో పేర్చే పసి పరువాల డోలి
యదలో ఎంతున్నా ఒక మాటే రాదే
నా కళ్ళల్లోన అరె కలలే రావే
పచ్చని మందార పువ్వల్లె వచ్చిందిరా
వెన్నెల్లో మల్లెల్లె సంతోషమిచ్చిందిరా

pacchani mandaara puvvalle vacchindiraa
vennellO mallelle santOshamicchindiraa
naa gunDellO veechE suma gandhaala gaali
tana kaLLallO pErchE pasi paruvaala DOli
yadalO entunnaa oka maaTE raadE
naa kaLLallOna are kalalE raavE
pacchani mandaara puvvalle vacchindiraa
vennellO mallelle santOshamicchindiraa

madilO mounam ragilE vELa konchem mOham daaham chuTTivEsenE
tolichoopE viri toorpai yada talupuni merupalle taTTivEsenE
addaanni sarichEsi manasantaa kaLLallO podigaanE podigaanE
pillaa nE nee muddu muripaala valapullO taDisaanE taDisaanE
puri vippE mEghaannai oDilO taaraga ninu talichaa
vEsavilO velluvanai buggalu taaki yada marichaa
pacchani mandaara puvvalle vacchindiraa
vennellO mallelle santOshamicchindiraa

alalaagaa kudipEsE tana pEruni vinTE parimaLamE
kalalOnE kanipinchE tana nagavulu kanTE paravaSamE
EnaaTi UsulnO EnaaTi baasalnO vinTunnaa vinTunnaa
aaganTu niladeesE rahadaari deepaannai niluchunnaa veligunnaa
madi tolichE paaTalaki ardhaalE neevani murisitinE
oka nadilaa neevostE baagaa dooram tarigenulE
naa gunDellO veechE suma gandhaala gaali
tana kaLLallO pErchE pasi paruvaala DOli
yadalO entunnaa oka maaTE raadE
naa kaLLallOna are kalalE raavE
pacchani mandaara puvvalle vacchindiraa
vennellO mallelle santOshamicchindiraa

Movie :Awara
Lyricist :Bhuvanachandra
Singers :Benny Dayal
Music :Yuvan Shankar Raja

Comments are closed.