పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం

Posted by Srikanth on June 4th, 2011

As always Karthik rocks with another
beautiful lyric

పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం
ఆద మరిచి ఎటు వెళ్ళెను గగనం
నింగి నేలపై లేకుండా మనమెక్కడున్నాం
కనుల వెంట పడుతున్నాయి కలలే
మనసు ముంచి వెళుతున్నాయి అలలే
వయసు పొంచి వేస్తుంటే వలలో పడుతున్నాం
హృదయంలో ఆనందాలకు ఉదయాలన్నీ ఉప్పొంగే
మనతోటి చెలిమే చేసి మధురం మురిసెలే
కడతేరని కమ్మని బంధం మన కౌగిలినే కోరిందే
బ్రతికే ఈ క్షణమే…
పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం
ఆద మరిచి ఎటు వెళ్ళెను గగనం
నింగి నేలపై లేకుండా మనమెక్కడున్నాం
కనుల వెంట పడుతున్నాయి కలలే
మనసు ముంచి వెళుతున్నాయి అలలే
వయసు పొంచి వేస్తుంటే వలలో పడుతున్నాం

హో.. పయనం ఈ పయనం ఏ నయనం చూపించని వైనం
నిమిషం ఈ నిమిషం నూరేళ్ళకు ప్రాణం
మనతో పరిగెడుతూ తొలి కిరణం ఓడిందీ తరుణం
మనలో ఈ త్వరళం కాలానికి మరణం
మన రెక్కల బలమెంతో చుక్కలకే చూపగలం
మన శృతిలో తేనె గుణం ఆ చేదులో తెప్పించగలం
మన పరుగుల ఒరవడితో దూరాలను తరమగలం
తీరాలను మారగలం
హో.. అన్నీ నిర్లక్ష్యం హో.. సేయటం మన లక్ష్యం
హో.. మన ఉనికే సాక్ష్యం హో.. ఇది మారదులే
మనసంతా మనసంతా సంతోషం సహజం లే
మనకుండవు విభజనలే మన జట్టో త్రిభుజములే
హో.. హృదయంలో ఆనందాలకు ఉదయాలన్నీ ఉప్పొంగే
మనతోటి చెలిమే చేసి మధురం మురిసెలే
కడతేరని కమ్మని బంధం మన కౌగిలినే కోరిందే
బ్రతికే ఈ క్షణమే…
పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం
ఆద మరిచి ఎటు వెళ్ళెను గగనం
నింగి నేలపై లేకుండా మనమెక్కడున్నాం
కనుల వెంట పడుతున్నాయి కలలే
మనసు ముంచి వెళుతున్నాయి అలలే
వయసు పొంచి వేస్తుంటే వలలో పడుతున్నాం

paadam viDichi eTu pOyenu bhuvanam
aada marichi eTu veLLenu gaganam
ningi nElapai lEkunDaa manamekkaDunnaam
kanula venTa paDutunnaayi kalalE
manasu munchi veLutunnaayi alalE
vayasu ponchi vEstunTE valalO paDutunnaam
hRdayamlO aanandaalaku udayaalannI uppongE
manatOTi chelimE chEsi madhuram muriselE
kaDatErani kammani bandham mana kougilinE kOrindE
bratikE ee kshaNamE…
paadam viDichi eTu pOyenu bhuvanam
aada marichi eTu veLLenu gaganam
ningi nElapai lEkunDaa manamekkaDunnaam
kanula venTa paDutunnaayi kalalE
manasu munchi veLutunnaayi alalE
vayasu ponchi vEstunTE valalO paDutunnaam

hO.. payanam ee payanam E nayanam choopinchani vainam
nimisham ee nimisham noorELLaku praaNam
manatO parigeDutU toli kiraNam ODindI taruNam
manalO ee tvaraLam kaalaaniki maraNam
mana rekkala balamentO chukkalakE choopagalam
mana SRtilO tEne guNam aa chEdulO teppinchagalam
mana parugula oravaDitO dooraalanu taramagalam
teeraalanu maaragalam
hO.. annI nirlakshyam hO.. sEyaTam mana lakshyam
hO.. mana unikE saakshyam hO.. idi maaradulE
manasantaa manasantaa santOsham sahajam lE
manakunDavu vibhajanalE mana jaTTO tribhujamulE
hO.. hRdayamlO aanandaalaku udayaalannI uppongE
manatOTi chelimE chEsi madhuram muriselE
kaDatErani kammani bandham mana kougilinE kOrindE
bratikE ee kshaNamE…
paadam viDichi eTu pOyenu bhuvanam
aada marichi eTu veLLenu gaganam
ningi nElapai lEkunDaa manamekkaDunnaam
kanula venTa paDutunnaayi kalalE
manasu munchi veLutunnaayi alalE
vayasu ponchi vEstunTE valalO paDutunnaam

Movie :Sega
Lyricist :Sree Mani
Singers :Karthik
Music :Joshua Sridhar

Comments are closed.