ప్రేయసి కావు నేస్తం కావు

Posted by Srikanth on May 2nd, 2010

ప్రేయసి కావు నేస్తం కావు
గుండెల్లో నిండున్నావు గుప్పెట్లో దాగున్నావు
చీకట్లో వెలుగిస్తావు జగమంతా కనిపిస్తావు
పండుగ నీవు నా పచ్చిక నీవు
పండుగ నీవు నా పచ్చిక నీవు

మోహమే మంటగా రగులుతున్నా
లోకమే నీవుగా మునిగిఉన్నా
గాలిలో ఈకలా తేలుతున్నా
నీటిలో రాతలా చెదిరిఉన్నా
నీ శ్వాస కోసం మానై ఉంటా
నీ మాట కోసం మునినైపోతా
నీ చూపు కోసం శిలనై ఉంటా
నీ నవ్వు కోసం అలుసైపోతా
జాబిలికే వెన్నెల నీవు సూర్యునికే వేకువ నీవు
ఊపిరిలో ఉష్ణం నీవు ఊరించే తృష్ణం నీవు
శూన్యం నీవు నా శోకం నీవు
శూన్యం నీవు నా శోకం నీవు

వేసవి వర్షమై కురిసిపోవా
వెచ్చని వేకువై వెలిగిరావా
మాటతో రూపమై తరలిరావా
నిర్ణయం చెప్పీ నన్నాదుకోవా
నీ తోడు కోసం ఆవిరైపోనా
నీ స్పర్శ కోసం చినుకైరానా
నీ అడుగు తాకి గుడినైపోనా
నీ గుండెలోకి సడినై రానా
నీలానికి నింగివి నీవు కాలానికి గమ్యం నీవు
చలనానికి శక్తివి నీవు భావానికి మూలం నీవు
ఎవ్వరికోసం జాబిలి వేషం
కమ్మని కావ్యం ఈ వెన్నెల దీపం
ఎవ్వరికోసం జాబిలి వేషం
కమ్మని కావ్యం ఈ వెన్నెల దీపం

prEyasi kaavu nEstam kaavu
gunDellO ninDunnaavu guppeTlO daagunnaavu
cheekaTlO velugistaavu jagamantaa kanipistaavu
panDuga neevu naa pacchika neevu
panDuga neevu naa pacchika neevu

mOhamE manTagaa ragulutunnaa
lOkamE neevugaa munigiunnaa
gaalilO eekalaa tElutunnaa
neeTilO raatalaa chediriunnaa
nee Swaasa kOsam maanai unTaa
nee maaTa kOsam muninaipOtaa
nee choopu kOsam Silanai unTaa
nee navvu kOsam alusaipOtaa
jaabilikE vennela neevu sooryunikE vEkuva neevu
oopirilO ushNam neevu oorinchE tRshNam neevu
Soonyam neevu naa SOkam neevu
Soonyam neevu naa SOkam neevu

vEsavi varshamai kurisipOvaa
vecchani vEkuvai veligiraavaa
maaTatO roopamai taraliraavaa
nirNayam cheppI nannaadukOvaa
nee tODu kOsam aaviraipOnaa
nee sparSa kOsam chinukairaanaa
nee aDugu taaki guDinaipOnaa
nee gunDelOki saDinai raanaa
neelaaniki ningivi neevu kaalaaniki gamyam neevu
chalanaaniki Saktivi neevu bhaavaaniki moolam neevu
evvarikOsam jaabili vEsham
kammani kaavyam ee vennela deepam
evvarikOsam jaabili vEsham
kammani kaavyam ee vennela deepam

Movie :Vennela

One Response to “ప్రేయసి కావు నేస్తం కావు”

  1. EnnThaa la…Love chessthunnanu Antei …AA ammayee ayyena accept cheeyaal Sindhey ra … (Abbadaalu ayeenaa baaga cheepavv ra 😀 )