భూం శకనక భూత సుందరి

Posted by Srikanth on October 30th, 2010

భూం శకనక భూత సుందరి
ఏం నక నక ఆకలే అది
తాట తీసి తందూరి వండుకొని
తింటున్నావే ఏరి కోరి
రావాణాసురిడి సొంత సోదరి
దారుణంగ నా వెంట పడి పడి
రాచి రాచి రంపాన పెట్టకని
అంటున్నానే బతిమాలి
వోల్కెనో ఓణీ కడితే నీకులా ఉంటుందేమో
న న న న నా
బుద్ధుడే ఇరిటేట్ అయ్యే బాబి డాల్ నువ్వేనేమో
న న త్వరపడి అనకలా
కరగరా కొరకురా చెలిమిలో
చలో చలో సబ్ చల్తా హై
వదలవేం కదలవేం నువు నువ్వే
చలో చలో సబ్ చల్తా హై

బ్రహ్మ చేసిన మిస్టేకువా
దిమ్మ తిరిగే హెడేకువా
తలగడలో టైం బాంబువయ్యావా
నిద్ర పట్టని బెడ్ లైటువా
మబ్బు పట్టిన డేలైటువా
సెర్చ్ లైటులా నా తప్పులు వెతికావా
సారీ చెబుతూ ప్రతిసారీ వచ్చే ప్రాబ్లం నువ్వా
వోల్యూం కంట్రోల్ ఏమాత్రం లేనే లేని
మంగేష్కర్ మెలొడీవయ్యావా

అడుగెడితే అంతా ఖతం
చితికినదే నా జీవితం
దడ దడగా దండాలు పెడుతున్నా
విసుగుపడి నిందించటం
మనసుపడి మన్నించటం
నన్ను నేనిలా తరించలేకున్నా
అమ్మో అందం ఈజీక్వల్టు అపాయం అది నువ్వే
మరపే రాని ఆ రెండో ఎక్కంలాగా
కల్లో నువు గుర్తొస్తున్నావే

భూం శకనక భూత సుందరి
ఏం నక నక ఆకలే అది
తాట తీసి తందూరి వండుకొని
తింటున్నావే ఏరి కోరి
రావాణాసురిడి సొంత సోదరి
దారుణంగ నా వెంట పడి పడి
రాచి రాచి రంపాన పెట్టకని
అంటున్నానే బతిమాలి
వోల్కెనో ఓణీ కడితే నీకులా ఉంటుందేమో
న న న న నా
బుద్ధుడే ఇరిటేట్ అయ్యే బాబి డాల్ నువ్వేనేమో
న న త్వరపడి అనకలా
కరగరా కొరకురా చెలిమిలో
చలో చలో సబ్ చల్తా హై
వదలవేం కదలవేం నువు నువ్వే
చలో చలో సబ్ చల్తా హై

bhoom shaka naka bhoota sundari
Em naka naka aakalE adi
taaTa teesi tandoori vanDukoni
tinTunnaavE Eri kOri
raavaaNaasuriDi sonta sOdari
daaruNamga naa venTa paDi paDi
raachi raachi rampaana peTTakani
anTunnaanE batimaali
vOlkenO ONI kaDitE neekulaa unTundEmO
na na na na naa
buddhuDE iriTET ayyE baabi Daal nuvvEnEmO
na na twarapaDi anakalaa
karagaraa korakuraa chelimilO
chalO chalO sab chaltaa hai
vadalavEm kadalavEm nuvu nuvvE
chalO chalO sab chaltaa hai

brahma chEsina misTEkuvaa
dimma tirigE heDEkuvaa
talagaDalO Taim baambuvayyaavaa
nidra paTTani beD laiTuvaa
mabbu paTTina DElaiTuvaa
serch laiTulaa naa tappulu vetikaavaa
saarI chebutU pratisaarI vacchE praablam nuvvaa
vOlyUm kanTrOl Emaatram lEnE lEni
mangEshkar meloDIvayyaavaa

aDugeDitE antaa khatam
chitikinadE naa jeevitam
daDa daDagaa danDaalu peDutunnaa
visugupaDi nindinchaTam
manasupaDi manninchaTam
nannu nEnilaa tarinchalEkunnaa
ammO andam eezeekvalTu apaayam adi nuvvE
marapE raani aa renDO ekkamlaagaa
kallO nuvu gurtostunnaavE

bhoom shaka naka bhoota sundari
Em naka naka aakalE adi
taaTa teesi tandoori vanDukoni
tinTunnaavE Eri kOri
raavaaNaasuriDi sonta sOdari
daaruNamga naa venTa paDi paDi
raachi raachi rampaana peTTakani
anTunnaanE batimaali
vOlkenO ONI kaDitE neekulaa unTundEmO
na na na na naa
buddhuDE iriTET ayyE baabi Daal nuvvEnEmO
na na twarapaDi anakalaa
karagaraa korakuraa chelimilO
chalO chalO sab chaltaa hai
vadalavEm kadalavEm nuvu nuvvE
chalO chalO sab chaltaa hai

Movie :Mahesh Khaleja
Lyricist :Ramajogayya Shastri
Singers :Ranjith, Shravana Bhargavi
Music :Manisharma

Comments are closed.