మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా

Posted by Srikanth on September 28th, 2010

మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా
మనసిక మస్తీ కిష్కింధా
తళుకుళ రంపం తాకిందా
తరరంపం చెలరేగిందా
అదిరే అందం మాఫియా
అరెరె మత్తున పడిపోయా
గాల్లో బొంగరమైపోయా
ఆకాశం అంచుల్లో నేనున్నా
మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా
మనసిక మస్తీ కిష్కింధా
తళుకుళ రంపం తాకిందా
తరరంపం చెలరేగిందా

చెలియా చెలియా నీ చెక్కిలి మీటిన నా వేలిని
వేలం వేస్తే వెయ్యి కోట్లు కోట్లు కోట్లు..
చురుకై తగిలి నీ చూపుల బాకులు తారాడితే
అన్నీ చోట్లా లక్షగాట్లు గాట్లు గాట్లు..
చందన లేపనమవుతా మేనికి
అందిన జాబిలినవుతా నీ చేతికి
తడబడి తబ్బిబ్బైపోయా
గాల్లో బొంగరమైపోయా
ఆకాశం అంచుల్లో నేనున్నా
మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా
మనసిక మస్తీ కిష్కింధా
తళుకుళ రంపం తాకిందా
తరరంపం చెలరేగిందా

అటుగా ఇటుగా నిన్ను అంటుకు ఉండే చున్నీ నేనై
కాలమంతా జంట కానా కానా కానా..
పనిలో పనిగా నీ ఊపిరికంటిన సువాసనై
ప్రాణమంతా పంచుకోనా కోనా కోనా..
వెన్నెల రన్ వే పైనా వాలనా
ఒంపుల రెండు నీవే ఏం చేసినా
ముడిపడి ముచ్చటపడిపోయా
ఆకాశం అంచుల్లో నేనున్నా
మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా
మనసిక మస్తీ కిష్కింధా
తళుకుళ రంపం తాకిందా
తరరంపం చెలరేగిందా
అదిరే అందం మాఫియా
అరెరె మత్తున పడిపోయా
గాల్లో బొంగరమైపోయా
ఆకాశం అంచుల్లో నేనున్నా

makatika maayaa maSchIndraa
manasika mastI kishkindhaa
taLukuLa rampam taakindaa
tararampam chelarEgindaa
adirE andam maafiyaa
arere mattuna paDipOyaa
gaallO bongaramaipOyaa
aakaaSam anchullO nEnunnaa
makatika maayaa maSchIndraa
manasika mastI kishkindhaa
taLukuLa rampam taakindaa
tararampam chelarEgindaa

cheliyaa cheliyaa nee chekkili meeTina naa vElini
vElam vEstE veyyi kOTlu kOTlu kOTlu..
churukai tagili nee choopula baakulu taaraaDitE
annI chOTlaa lakshagaaTlu gaaTlu gaaTlu..
chandana lEpanamavutaa mEniki
andina jaabilinavutaa nee chEtiki
taDabaDi tabbibbaipOyaa
gaallO bongaramaipOyaa
aakaaSam anchullO nEnunnaa
makatika maayaa maSchIndraa
manasika mastI kishkindhaa
taLukuLa rampam taakindaa
tararampam chelarEgindaa

aTugaa iTugaa ninnu anTuku unDE chunnI nEnai
kaalamantaa janTa kaanaa kaanaa kaanaa..
panilO panigaa nee UpirikanTina suvaasanai
praaNamantaa panchukOnaa kOnaa kOnaa..
vennela ran vE painaa vaalanaa
ompula renDu neevE Em chEsinaa
muDipaDi mucchaTapaDipOyaa
aakaaSam anchullO nEnunnaa
makatika maayaa maSchIndraa
manasika mastI kishkindhaa
taLukuLa rampam taakindaa
tararampam chelarEgindaa
adirE andam maafiyaa
arere mattuna paDipOyaa
gaallO bongaramaipOyaa
aakaaSam anchullO nEnunnaa

Comments are closed.