మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవేరా

Posted by Srikanth on October 26th, 2010

విధి లేదు ఇది లేదు ప్రతిరోజూ నీదేలేరా
పడిలేచే కెరటాల సరిజోడీ నీవేలేఆ
ఈ దేశం అందించే ఆదేశం నీకేరా
నీ శంఖం పూరించే ఆవేశం రానీరా
రేపు మాపు నీవేరా
మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవేరా
తళుకుల తారల్లో వెలుగుల ధారల్లో
తళుకుల తారల్లో వెలుగుల ధారల్లో
మనసా గెలుపు నీదేరా నీదేరా..

మనసులోనే మార్గముంది తెలుసుకోరా ఇకా
గురి లేనిదే నీ బాణమింక చేరుకోదు ఎరా
ప్రతిరోజు నీకొక పాఠమే చదువుకుంటూ పదా
ఇక నిన్ను నీవు మోసగిస్తూ మోసపోతే వృధా
మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవేరా

ఆమనొస్తే కొమ్మలన్నీ కోయిలమ్మలు కదా
ఆమె నీకై సాగి వస్తే ప్రేమ ఋతువే సదా
దేవుడైనా రాముడైనది ప్రేమ కోసం కదా
ప్రతి జీవితం ఓ వెలుగు నీడల బొమ్మలాటే కదా
మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవేరా

vidhi lEdu idi lEdu pratirOjU needElEraa
paDilEchE keraTaala sarijODI neevElEaa
ee dESam andinchE aadESam neekEraa
nee Sankham poorinchE aavESam raaneeraa
rEpu maapu neevEraa
manasaa gelupu needEraa manishai veligipOvEraa
taLukula taarallO velugula dhaarallO
taLukula taarallO velugula dhaarallO
manasaa gelupu needEraa needEraa..

manasulOnE maargamundi telusukOraa ikaa
guri lEnidE nee baaNaminka chErukOdu eraa
pratirOju neekoka paaThamE chaduvukunTU padaa
ika ninnu neevu mOsagistU mOsapOtE vRdhaa
manasaa gelupu needEraa manishai veligipOvEraa

aamanostE kommalannI kOyilammalu kadaa
aame neekai saagi vastE prEma RtuvE sadaa
dEvuDainaa raamuDainadi prEma kOsam kadaa
prati jeevitam O velugu neeDala bommalaaTE kadaa
manasaa gelupu needEraa manishai veligipOvEraa

Movie :Godavari

One Response to “మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవేరా”

  1. Srikanth gaaa ….gelupu needEraa manishai veligipOvEraa