మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం

Posted by Srikanth on August 26th, 2011

మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
పచ్చదనాలా పానుపు పైన అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే
పచ్చదనాలా పానుపు పైన అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే
మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం

పున్నమి నదిలో విహరించాలి పువ్వుల ఒళ్ళో పులకించాలి
పావురమల్లే పైకెగరాలి తొలకరి జల్లై దిగిరావాలి
తారల పొదరింట రాతిరి మజిలీ
వేకువ వెనువెంట నేలకు తరలి
కొత్త స్వేచ్చకందించాలి నా హృదయాంజలి
మానసవీణ మౌన స్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
తూగే వాగు నా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం అలలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడూ నా సొంతం
వాగు నా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం అలలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడూ నా సొంతం

ఊహకు నీవే ఊపిరిపోసి చూపవే దారి ఓ చిరుగాలి
కలలకు సైతం సంకెల వేసే కలిమి ఎడారి దాటించాలి
తుంటరి తూనీగనై తిరగాలి
దోసెడు ఊసులు తీసుకు వెళ్ళి
పేద గరిక పూలకు ఇస్తా నా హృదయాంజలి

మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
పచ్చదనాలా పానుపు పైన అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే
పచ్చదనాలా పానుపు పైన అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే
మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
తూగే వాగు నా నేస్తం చెలరేగే వేగమే ఇష్టం అలలాగే
నింగికే నిత్యం ఎదురేగే పంతమే ఎపుడూ నా సొంతం

maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
pacchadanaalaa paanupu paina ammai nElaa jOkoDutunTE
pacchadanaalaa paanupu painaa ammai nElaa jOkoDutunTE
maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam

punnami nadilO viharinchaali puvvula oLLO pulakinchaali
paavuramallE paikegaraali tolakari jallai digiraavaali
taarala podarinTa raatiri majilee
vEkuva venuvenTa nElaku tarali
kotta svEcchakandinchaali naa hRdayaanjali
maanasaveeNa mouna swaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
toogE vaagu naa nEstam chelarEgE vEgamE ishTam alalaagE
ningikE nityam edurEgE pantamE epuDU naa sontam
vaagu naa nEstam chelarEgE vEgamE ishTam alalaagE
ningikE nityam edurEgE pantamE epuDU naa sontam

Uhaku neevE UpiripOsi choopavE daari O chirugaali
kalalaku saitam sankela vEsE kalimi eDaari daaTinchaali
tunTari tooneeganai tiragaali
dOseDu Usulu teesuku veLLi
pEda garika poolaku istaa naa hRdayaanjali

maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
pacchadanaalaa paanupu paina ammai nElaa jOkoDutunTE
pacchadanaalaa paanupu painaa ammai nElaa jOkoDutunTE
maanasaveeNa mounaswaraanaa jummani paaDE toli bhUpaaLam
toogE vaagu naa nEstam chelarEgE vEgamE ishTam alalaagE
ningikE nityam edurEgE pantamE epuDU naa sontam

Movie :Hrudayanjali
Lyricist :Sirivennela
Singers :Chitra
Music :A R Rahman

Comments are closed.