మా పెరటి జాంచెట్టు పళ్ళన్ని కుశలం అడిగే

Posted by Srikanth on February 5th, 2011

కాబోయే శ్రీవారికి ప్రేమతో రాసి పంపుతున్న ప్రియరాగాల ఈ లేఖ

మా పెరటి జాంచెట్టు పళ్ళన్ని కుశలం అడిగే
మా తోట చిలకమ్మ నీకోసం ఎదురే చూసే
నిను చూసినాక నిదురైన రాక మనసే పెళ్ళి మంత్రాలు కోరిందని
బిగి కౌగిట హాయిగా కరిగేది ఏనాడని.. అంటూ..
మా పెరటి జాంచెట్టు పళ్ళన్ని కుశలం అడిగే

నిన్ను చూడంది పదే పదే పడే యాతన
తోట పూలన్నీ కని విని పడేను వేదన
నువ్వు రాకుంటే మహాశాయా మదే ఆగునా
పూల తీగల్తో పడే ఉరే నాకింక దీవెన
చూసే కన్నుల ఆరాటం రాసే చేతికి మోమాటం
తలచి వలచి పిలిచి అలసి నీ రాక కోసం
వేచిఉన్న ఈ మనసుని అలుసుగ చూడకని.. అంటూ..
మా పెరటి జాంచెట్టు పళ్ళన్ని కుశలం అడిగే
మా తోట చిలకమ్మ నీకోసం ఎదురే చూసే

పెళ్ళి చూపుల్లో నిలేసినా కథేంటో మరి
జ్ఞాపకాలల్లో చలేసినా జవాబు నువ్వనీ
సందె పొద్దుల్లా ప్రతీక్షణం యుగాలయ్యినా
నీటి కన్నుల్లా నిరీక్షణం నిరాశ కాదనీ
తప్పులు రాస్తే మన్నించు తప్పక దర్శనమిప్పించు
యదటో నుదుటో ఎచటో మజిలీ నీ మీద ప్రాణం
నిలుపుకున్న మా మనవిని విని దయచేయమని.. అంటూ..
మా పెరటి జాంచెట్టు పళ్ళన్ని కుశలం అడిగే
మా తోట చిలకమ్మ నీకోసం ఎదురే చూసే

kaabOyE Sreevaariki prEmatO raasi pamputunna priyaraagaala ee lEkha

maa peraTi jaamcheTTu paLLanni kuSalam aDigE
maa tOTa chilakamma neekOsam edurE choosE
ninu choosinaaka niduraina raaka manasE peLLi mantraalu kOrindani
bigi kougiTa haayigaa karigEdi EnaaDani.. anTU..
maa peraTi jaamcheTTu paLLanni kuSalam aDigE

ninnu chooDandi padE padE paDE yaatana
tOTa poolannI kani vini paDEnu vEdana
nuvvu raakunTE mahaaSaayaa madE aagunaa
poola teegaltO paDE urE naakinka deevena
choosE kannula aaraaTam raasE chEtiki mOmaaTam
talachi valachi pilichi alasi nee raaka kOsam
vEchiunna ee manasuni alusuga chooDakani.. anTU..
maa peraTi jaamcheTTu paLLanni kuSalam aDigE
maa tOTa chilakamma neekOsam edurE choosE

peLLi choopullO nilEsinaa kathEnTO mari
jnaapakaalallO chalEsinaa javaabu nuvvanI
sande poddullaa pratIkshaNam yugaalayyinaa
neeTi kannullaa nireekshaNam niraaSa kaadanI
tappulu raastE manninchu tappaka darSanamippinchu
yadaTO nuduTO echaTO majilI nee meeda praaNam
nilupukunna maa manavini vini dayachEyamani.. anTU..
maa peraTi jaamcheTTu paLLanni kuSalam aDigE
maa tOTa chilakamma neekOsam edurE choosE

Movie :Pelli Sandadi
Lyricist :Veturi
Singers :Chitra
Music :Keeravani

Comments are closed.