ముత్యాల ధారని, మురిపించే రేయిని

Posted by Srikanth on October 29th, 2011

ముత్యాల ధారని, మురిపించే రేయిని
నీ ఒళ్ళో హాయిగా తియతియ్యగా పవళించనీ
పుష్పించే తోటలో పులకించే గాలినై
తెలవారుజామున తొలి గీతమే వినిపించనీ
హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా ముద్దు మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే మమతను చూడవా
రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా కన్నె సొగసే పదే పదే పదే
కుమ్మరిస్తే గుభాళించే మనసును కానవా
ముత్యాల ధారని, మురిపించే రేయిని
నీ ఒళ్ళో హాయిగా తియతియ్యగా పవళించనీ
పుష్పించే తోటలో పులకించే గాలినై
తెలవారుజామున తొలి గీతమే వినిపించనీ

ఓ అలలా.. ఓ సుమ ఝరిలా.. ఓ..
కదులుతున్న నీ కురులందే నే దాగనా
వరించేటి వెన్నెల నీడై పులకించనా
అరె వెన్నే తాకాలంటు మేఘం దాహంతోటి పుడమే చేరెనా
వచ్చి నిన్ను తాకి మళ్ళి దాహం తీరిందంటు కడలే చేరెనా
హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా ముద్దు మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే మమతను చూడవా
ఓ. ఓ. రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా కన్నె సొగసే పదే పదే పదే
కుమ్మరిస్తే గుభాళించే మనసును కానవా

కలనైనా ఓ క్షణమైనా నిన్నే చేరమంటూ యదలో పోరాటం
నిన్నే కోరుకుందే నాలో ఆరాటం
పిల్లా చిన్ని బొంగరంలా నిన్నే చుట్టి చుట్టి తిరిగా కదమ్మా
క్షణం నువ్వే దూరమైతే గుండె ఆగిపోదా జాలే లేదామ్మా
హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా ముద్దు మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే మమతను చూడవా
రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా కన్నె సొగసే పదే పదే పదే
కుమ్మరిస్తే గుభాళించే మనసును కానవా
ముత్యాల ధారని, మురిపించే రేయిని
నీ ఒళ్ళో హాయిగా తియతియ్యగా పవళించనీ
పుష్పించే తోటలో పులకించే గాలినై
తెలవారుజామున తొలి గీతమే వినిపించనీ

mutyaala dhaarani, muripinchE rEyini
nee oLLO haayigaa tiyatiyyagaa pavaLinchanI
pushpinchE tOTalO pulakinchE gaalinai
telavaarujaamuna toli geetamE vinipinchanI
hE hE priyaa priyaa priyaa muddu maaTalu maLLI maLLI maLLI
vinna gunDelO pongE pongE mamatanu chooDavaa
raavaa priyaa priyaa priyaa kanne sogasE padE padE padE
kummaristE gubhaaLinchE manasunu kaanavaa
mutyaala dhaarani, muripinchE rEyini
nee oLLO haayigaa tiyatiyyagaa pavaLinchanI
pushpinchE tOTalO pulakinchE gaalinai
telavaarujaamuna toli geetamE vinipinchanI

O alalaa.. O suma Jarilaa.. O..
kadulutunna nee kurulandE nE daaganaa
varinchETi vennela neeDai pulakinchanaa
are vennE taakaalanTu mEgham daahamtOTi puDamE chErenaa
vacchi ninnu taaki maLLi daaham teerindanTu kaDalE chErenaa
hE hE priyaa priyaa priyaa muddu maaTalu maLLI maLLI maLLI
vinna gunDelO pongE pongE mamatanu chooDavaa
O. O. raavaa priyaa priyaa priyaa kanne sogasE padE padE padE
kummaristE gubhaaLinchE manasunu kaanavaa

kalanainaa O kshaNamainaa ninnE chEramanTU yadalO pOraaTam
ninnE kOrukundE naalO aaraaTam
pillaa chinni bongaramlaa ninnE chuTTi chuTTi tirigaa kadammaa
kshaNam nuvvE dooramaitE gunDe aagipOdaa jaalE lEdaammaa
hE hE priyaa priyaa priyaa muddu maaTalu maLLI maLLI maLLI
vinna gunDelO pongE pongE mamatanu chooDavaa
raavaa priyaa priyaa priyaa kanne sogasE padE padE padE
kummaristE gubhaaLinchE manasunu kaanavaa
mutyaala dhaarani, muripinchE rEyini
nee oLLO haayigaa tiyatiyyagaa pavaLinchanI
pushpinchE tOTalO pulakinchE gaalinai
telavaarujaamuna toli geetamE vinipinchanI

Movie :7th Sense
Lyricist :Bhuvanachandra
Singers :Karthik
Music :Harris Jayaraj

Comments are closed.