యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

Posted by Srikanth on September 25th, 2010

యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో
నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో గోదారి మెరుపులతో
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
నిజమైనాయి కలలు నీలా రెండు కనులలో
నిలువగనే తేనెల్లో పూదారి ఎన్నెల్లో గోదారి మెరుపులతో
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

ప్రాప్తమనుకో ఈ క్షణమే బ్రతుకులాగా
పండెననుకో ఈ బ్రతుకే మనసు తీరా
శిధిలంగా విధినైనా చేసేదే ప్రేమా
హృదయంలా తనదైనా మరిచేదే ప్రేమా
మరువకుమా ఆనందమానందమాందమాయేటి మనసు కథా
మరువకుమా ఆనందమానందమాందమాయేటి మనసు కథా
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

ఒక్క చిరునవ్వే పిలుపు విధికి సైతం
చిన్న నిట్టూర్పే గెలుపు మనకు సైతం
శిశిరంలో చలి మంటై రగిలేదే ప్రేమా
చిగురించే ఋతువల్లే విరబూసే ప్రేమా
మరువకుమా ఆనందమానందమాందమాయేటి మధుర కథా
మరువకుమా ఆనందమానందమాందమాయేటి మధుర కథా
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం
యమునా తీరం సంధ్యా రాగం

yamunaa teeram sandhyaa raagam
yamunaa teeram sandhyaa raagam
nijamainaayi kalalu neelaa renDu kanulalO
niluvaganE tEnellO poodaari ennellO gOdaari merupulatO
yamunaa teeram sandhyaa raagam
nijamainaayi kalalu neelaa renDu kanulalO
niluvaganE tEnellO poodaari ennellO gOdaari merupulatO
yamunaa teeram sandhyaa raagam

praaptamanukO ee kshaNamE bratukulaagaa
panDenanukO ee bratukE manasu teeraa
Sidhilamgaa vidhinainaa chEsEdE prEmaa
hRdayamlaa tanadainaa marichEdE prEmaa
maruvakumaa aanandamaanandamaandamaayETi manasu kathaa
maruvakumaa aanandamaanandamaandamaayETi manasu kathaa
yamunaa teeram sandhyaa raagam

okka chirunavvE pilupu vidhiki saitam
chinna niTTUrpE gelupu manaku saitam
SiSiramlO chali manTai ragilEdE prEmaa
chigurinchE RtuvallE viraboosE prEmaa
maruvakumaa aanandamaanandamaandamaayETi madhura kathaa
maruvakumaa aanandamaanandamaandamaayETi madhura kathaa
yamunaa teeram sandhyaa raagam
yamunaa teeram sandhyaa raagam

Movie :Anand

Comments are closed.