లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల

Posted by Srikanth on December 24th, 2010

లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల
అందాలు అందితే అల్లుకోనా
బాగుంది వెన్నెల కూ అంది కోయిల
కౌగిళ్ళలో నిన్ను హత్తుకోనా
ఏలో ఏలో ప్రేమా సరసాల సత్యభామ
కోలో కోలో రామా నువ్వేలే కోనసీమ
రంగేళి రూపమా బంగాళఖాతమా
ఊరించి చేయకే హైరానా
లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల
అందాలు అందితే అల్లుకోనా
బాగుంది వెన్నెల కూ అంది కోయిల
కౌగిళ్ళలో నిన్ను హత్తుకోనా

ఎట్టా దాచావో కాని ఇన్నాళ్ళుగా
దోచుకుంటా ఇచ్చేయి దోరగా
ఒళ్ళే వేడేక్కిఉంది చాన్నాళ్ళుగా
అది చేసింది ఎంత చొరవ
ఒడి చేరమంటు పిలిచింది ఆడతనమా
నిను చూసినాక నా మనసు ఆపతరమా
నీ కాలి మువ్వనైపోనా
నువ్వు ఊగేటి ఊయలై రానా
నీ పూలపక్కనైపోనా
తమలపాకుల్లో వక్కనైరానా
గోదారి తీరమా మంజీర నాదమా
కవ్వింతలెందుకే హైరామా
లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల
అందాలు అందితే అల్లుకోనా
బాగుంది వెన్నెల కూ అంది కోయిల
కౌగిళ్ళలో నిన్ను హత్తుకోనా

లిల్లీ పువ్వంటి సోకు నాదేనుగా
మరి గిల్లి గిచ్చేయి తేరగా
అగ్గే రేగింది నాలో చూసావుగా
అది చేసింది ఎంత గొడవ
చిరు చీకటింట చేరాలి కొంటెతనమా
దరిచేరినాక పులకించు పూలవనమా
నీ గోటి గాటునైపోనా
మరి నీ గుండె గూటికే రానా
ఆ గోరువంకనైపోనా
చెలి ఈ వాగువంకనై రానా
నాలోని భాగమా ఆ నీలి మేఘమా
ఇచ్చాక ఎందుకో హైరానా

లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల
అందాలు అందితే అల్లుకోనా
బాగుంది వెన్నెల కూ అంది కోయిల
కౌగిళ్ళలో నిన్ను హత్తుకోనా
ఏలో ఏలో ప్రేమా సరసాల సత్యభామ
కోలో కోలో రామా నువ్వేలే కోనసీమ
రంగేళి రూపమా బంగాళఖాతమా
ఊరించి చేయకే హైరానా
లేలేత నవ్వుల పింగాణి బొమ్మల
అందాలు అందితే అల్లుకోనా
బాగుంది వెన్నెల కూ అంది కోయిల
కౌగిళ్ళలో నిన్ను హత్తుకోనా

lElEta navvula pingaaNi bommala
andaalu anditE allukOnaa
baagundi vennela koo andi kOyila
kougiLLalO ninnu hattukOnaa
ElO ElO prEmaa sarasaala satyabhaama
kOlO kOlO raamaa nuvvElE kOnaseema
rangELi roopamaa bangaaLakhaatamaa
Urinchi chEyakE hairaanaa
lElEta navvula pingaaNi bommala
andaalu anditE allukOnaa
baagundi vennela koo andi kOyila
kougiLLalO ninnu hattukOnaa

eTTaa daachaavO kaani innaaLLugaa
dOchukunTaa icchEyi dOragaa
oLLE vEDEkkiundi chaannaaLLugaa
adi chEsindi enta chorava
oDi chEramanTu pilichindi aaDatanamaa
ninu choosinaaka naa manasu aapataramaa
nee kaali muvvanaipOnaa
nuvvu UgETi Uyalai raanaa
nee poolapakkanaipOnaa
tamalapaakullO vakkanairaanaa
gOdaari teeramaa manjeera naadamaa
kavvintalendukE hairaamaa
lElEta navvula pingaaNi bommala
andaalu anditE allukOnaa
baagundi vennela koo andi kOyila
kougiLLalO ninnu hattukOnaa

lillI puvvanTi sOku naadEnugaa
mari gilli gicchEyi tEragaa
aggE rEgindi naalO choosaavugaa
adi chEsindi enta goDava
chiru cheekaTinTa chEraali konTetanamaa
darichErinaaka pulakinchu poolavanamaa
nee gOTi gaaTunaipOnaa
mari nee gunDe gooTikE raanaa
aa gOruvankanaipOnaa
cheli ee vaaguvankanai raanaa
naalOni bhaagamaa aa neeli mEghamaa
icchaaka endukO hairaanaa

lElEta navvula pingaaNi bommala
andaalu anditE allukOnaa
baagundi vennela koo andi kOyila
kougiLLalO ninnu hattukOnaa
ElO ElO prEmaa sarasaala satyabhaama
kOlO kOlO raamaa nuvvElE kOnaseema
rangELi roopamaa bangaaLakhaatamaa
Urinchi chEyakE hairaanaa
lElEta navvula pingaaNi bommala
andaalu anditE allukOnaa
baagundi vennela koo andi kOyila
kougiLLalO ninnu hattukOnaa

Movie :Idiot
Lyricist :Ravikumar
Singers :Kausalya,Udit Narayan
Music :Chakri

Comments are closed.