లోకాసమస్థా సుఖినోభవంతు ఆ వేదం మా యద నాదం

Posted by Srikanth on May 29th, 2010

లోకాసమస్థా సుఖినోభవంతు ఆ వేదం మా యద నాదం
ఆ మాటకర్దం ఇదిగో ఇదంటు చూపాలి మన జీవితం
అందర్లా నిద్దర్లో ఉండిపోక చీకట్లే వేటాడుతాం
పాపాన్నే పసిగట్టే చూపులతో పహారా కాస్తూనే ఉంటాం
లోకాసమస్థా సుఖినోభవంతు ఆ వేదం మా యద నాదం

ఎప్పటికప్పుడు తప్పుని తప్పని చెప్పక తప్పదుగా
పచ్చని పైరుకు పట్టిన చీడని తుంచక తప్పదుగా
నీతికి చితిపెట్టే చేతికి నిప్పంటే చెపుతాం
నెత్తురు చవిచూపే కత్తికి నొప్పిని చూపెడతాం
చేస్తున్నాం ధర్మమని తోచిందేదో
ఫలితం ఏదైనా మేం సిద్ధం

అందరికి అమృతమందేలా గరళం సేవిస్తాం
అందరి భారం శిలువై మోసిన కరుణై గర్విస్తాం
రాత్రిని కరిగించే వేకువ కోసం మా పయనం
ధాత్రిని రక్షించే క్షాత్రవ సైన్యం మా ధైర్యం

లోకాసమస్థా సుఖినోభవంతు ఆ వేదం మా యద నాదం
అందర్లా నిద్దర్లో ఉండిపోక చీకట్లే వేటాడుతాం

lOkaasamasthaa sukhinObhavantu aa vEdam maa yada naadam
aa maaTakardam idigO idanTu choopaali mana jeevitam
andarlaa niddarlO unDipOka cheekaTlE vETaaDutaam
paapaannE pasigaTTE choopulatO pahaaraa kaastUnE unTaam
lOkaasamasthaa sukhinObhavantu aa vEdam maa yada naadam

eppaTikappuDu tappuni tappani cheppaka tappadugaa
pacchani pairuku paTTina cheeDani tunchaka tappadugaa
neetiki chitipeTTE chEtiki nippanTE cheputaam
netturu chavichoopE kattiki noppini choopeDataam
chEstunnaam dharmamani tOchindEdO
phalitam Edainaa mEm siddham

andariki amRtamandElaa garaLam sEvistaam
andari bhaaram Siluvai mOsina karuNai garvistaam
raatrini kariginchE vEkuva kOsam maa payanam
dhaatrini rakshinchE kshaatrava sainyam maa dhairyam

lOkaasamasthaa sukhinObhavantu aa vEdam maa yada naadam
andarlaa niddarlO unDipOka cheekaTlE vETaaDutaam

Movie :Yuvasena

Comments are closed.