వర్షం ముందుగా.. మబ్బుల ఘర్షణ

Posted by Srikanth on June 20th, 2011

వర్షం ముందుగా.. మబ్బుల ఘర్షణ
మనసున ముసిరెనే
ఇది మరి ప్రణయమా.. ప్రళయమా..
హృదయం నిండుగా.. నా ఈ సంఘర్షణ
నన్నే మరిచెనే ఇది భాదో ఏదో..
కునుకేమో దరికి రాదు ఒణుకేమో ఒదిలిపోదు
ఏ వింత పరుగు నాదో
నా పయనం మాత్రం పూర్తవదు
నా చెంత నువ్వు ఉంటే కాలంకి విలువ లేదు
నువు దూరం అయిపోతుంటే విషమనిపించను ఈ నిమిషం
వర్షం ముందుగా.. మబ్బుల ఘర్షణ
మనసున ముసిరెనే
ఇది మరి ప్రణయమా.. ప్రళయమా..
హృదయం నిండుగా.. నా ఈ సంఘర్షణ
నన్నే మరిచెనే ఇది భాదో ఏదో..

పసి వయసులో నాటిన విత్తులు ఓ.. ఓ.. హో..
మన కన్నా పెరిగెను ఎత్తులు ఓ.. హో..
విరబూసెను పువ్వులు ఇప్పుడు ఓ.. ఓ.. హో..
కోసిందెవరు అప్పటికప్పుడు ఓ.. హో..
నువ్వు తోడై ఉన్న నాడు పలకరించే దారులన్ని
దారిని తప్పుతున్నవే

నా కన్నులు కలలకు కొలనులు ఓ.. ఓ.. హో..
కన్నీళ్ళతో జారెను ఎందుకు ఓ.. హో..
నా సంధ్యలు చల్లని గాలులు ఓ.. ఓ.. హో..
సుడిగాలిగ మారెను ఎందుకు ఓ.. హో..
ఇన్నినాళ్ళు ఉన్న స్వర్గం నరకంలాగ మారెనీ
చిత్ర వధ నీకు ఉండదా..

వర్షం ముందుగా.. మబ్బుల ఘర్షణ
మనసున ముసిరెనే
ఇది మరి ప్రణయమా.. ప్రళయమా..
హృదయం నిండుగా.. నా ఈ సంఘర్షణ
నన్నే మరిచెనే ఇది భాదో ఏదో..
కునుకేమో దరికి రాదు ఒణుకేమో ఒదిలిపోదు
ఏ వింత పరుగు నాదో
నా పయనం మాత్రం పూర్తవదు
నా చెంత నువ్వు ఉంటే కాలంకి విలువ లేదు
నువు దూరం అయిపోతుంటే విషమనిపించను ఈ నిమిషం
వర్షం ముందుగా.. మబ్బుల ఘర్షణ
మనసున ముసిరెనే
ఇది మరి ప్రణయమా.. ప్రళయమా..
హృదయం నిండుగా.. నా ఈ సంఘర్షణ
నన్నే మరిచెనే ఇది భాదో ఏదో..

varsham mundugaa.. mabbula gharshaNa
manasuna musirenE
idi mari praNayamaa.. praLayamaa..
hRdayam ninDugaa.. naa ee sangharshaNa
nannE marichenE idi bhaadO EdO..
kunukEmO dariki raadu oNukEmO odilipOdu
E vinta parugu naadO
naa payanam maatram poortavadu
naa chenta nuvvu unTE kaalamki viluva lEdu
nuvu dooram ayipOtunTE vishamanipinchanu ee nimisham
varsham mundugaa.. mabbula gharshaNa
manasuna musirenE
idi mari praNayamaa.. praLayamaa..
hRdayam ninDugaa.. naa ee sangharshaNa
nannE marichenE idi bhaadO EdO..

pasi vayasulO naaTina vittulu O.. O.. hO..
mana kannaa perigenu ettulu O.. hO..
viraboosenu puvvulu ippuDu O.. O.. hO..
kOsindevaru appaTikappuDu O.. hO..
nuvvu tODai unna naaDu palakarinchE daarulanni
daarini tapputunnavE

naa kannulu kalalaku kolanulu O.. O.. hO..
kanneeLLatO jaarenu enduku O.. hO..
naa sandhyalu challani gaalulu O.. O.. hO..
suDigaaliga maarenu enduku O.. hO..
inninaaLLu unna swargam narakamlaaga maarenI
chitra vadha neeku unDadaa..

varsham mundugaa.. mabbula gharshaNa
manasuna musirenE
idi mari praNayamaa.. praLayamaa..
hRdayam ninDugaa.. naa ee sangharshaNa
nannE marichenE idi bhaadO EdO..
kunukEmO dariki raadu oNukEmO odilipOdu
E vinta parugu naadO
naa payanam maatram poortavadu
naa chenta nuvvu unTE kaalamki viluva lEdu
nuvu dooram ayipOtunTE vishamanipinchanu ee nimisham
varsham mundugaa.. mabbula gharshaNa
manasuna musirenE
idi mari praNayamaa.. praLayamaa..
hRdayam ninDugaa.. naa ee sangharshaNa
nannE marichenE idi bhaadO EdO..

Movie :Sega
Lyricist :Sree Mani
Singers :Sunita, Sujanne
Music :Joshua Sridhar

Comments are closed.