వసంతంలా… వచ్చిపోవా ఇలా

Posted by Srikanth on February 5th, 2011

వసంతంలా… వచ్చిపోవా ఇలా
నిరీక్షించే… కంటికే పాపలా
కొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పిన
తొలకరి పాటల సొగసరి కోయిలలా
వసంతంలా… వచ్చిపోవాలిలా
నిరీక్షించే… కంటికే పాపలా

హాయిలా మురళి కోయిల అరకులోయలా పలుకగా
వేణువై తనువు గానమై మనసు రాధనై పెదవి కలిపాలే
మదిలో మధురాపురి ఉన్నది తెలుసా మనసా
నడిచే బృందావని నీవని తెలిసే కలిసా
పూటా ఒక పాట తొలి వలపుల పిలుపుల శృతులు తెలుసుకోవా
వసంతంలా… వచ్చిపోవా ఇలా
నిరీక్షించే… కంటికే పాపలా

మౌనమో ప్రణయ గానమో మనసు దానమో తెలుసుకో
నీవులో కలిసి నేనుగా అలసి తోడుగా పిలిచి వలచాలే
శిలలే చిగురించిన శిల్పం చెలిగా పిలిచే
కనులే పండించిన స్వప్నం నిజమై నిలిచే
నేడో మరునాడో మన మమతల చరితల మలుపు తెలుసుకోవా

వసంతంలా… వచ్చిపోవా ఇలా
నిరీక్షించే… కంటికే పాపలా
కొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పిన
తొలకరి పాటల సొగసరి కోయిలలా
వసంతంలా… వచ్చిపోవా ఇలా
నిరీక్షించే… కంటికే పాపలా

vasantamlaa… vacchipOvaa ilaa
nireekshinchE… kanTikE paapalaa
kommaku remmaku gontulu vippina
tolakari paaTala sogasari kOyilalaa
vasantamlaa… vacchipOvaalilaa
nireekshinchE… kanTikE paapalaa

haayilaa muraLi kOyila arakulOyalaa palukagaa
vENuvai tanuvu gaanamai manasu raadhanai pedavi kalipaalE
madilO madhuraapuri unnadi telusaa manasaa
naDichE bRndaavani neevani telisE kalisaa
pooTaa oka paaTa toli valapula pilupula SRtulu telusukOvaa
vasantamlaa… vacchipOvaa ilaa
nireekshinchE… kanTikE paapalaa

mounamO praNaya gaanamO manasu daanamO telusukO
neevulO kalisi nEnugaa alasi tODugaa pilichi valachaalE
SilalE chigurinchina Silpam cheligaa pilichE
kanulE panDinchina swapnam nijamai nilichE
nEDO marunaaDO mana mamatala charitala malupu telusukOvaa

vasantamlaa… vacchipOvaa ilaa
nireekshinchE… kanTikE paapalaa
kommaku remmaku gontulu vippina
tolakari paaTala sogasari kOyilalaa
vasantamlaa… vacchipOvaa ilaa
nireekshinchE… kanTikE paapalaa

Movie :Muddula Priyudu
Lyricist :Veturi
Singers :S P Balu, Chitra
Music :Keeravani

Comments are closed.