వాద్యాన్ని వాయించాలంటే నాన్నా గోపాలా శృతి చేసుకోవాలా

Posted by Srikanth on September 30th, 2010

వాద్యాన్ని వాయించాలంటే నాన్నా గోపాలా శృతి చేసుకోవాలా
ప్రేమించి పెళ్ళాడాలంటే తండ్రీ గోపాలా ఓ ఆడపిల్ల కావాలా
అయ్యవారి బొమ్మ వేయబోతే బాబు గోపాలా అది కోతి పిల్ల కావాలా

ఐయాం సారీ సో సారీ ఐయాం సారీ సో సారీ
మంచి చేస్తే చెడ్డదాయే మాయలోకం గుడ్డిదాయే
గోపాల రామ రామా పోతేపోని గోపాల రామా
గోపాల రామ రామా పోతేపోని గోపాల రామా
ఐయాం సారీ సో సారీ ఐయాం సారీ సో సారీ

ప్రేమకు అందరు దాసులురా ప్రేమే మోసమురా
ప్రేమకు అందరు దాసులురా ప్రేమే మోసమురా
గాలీబు రాసినది ప్రేమ కవనం
కయ్యాము కోరినది పాన కలశం
గాలీబు రాసినది ప్రేమ కవనం
కయ్యాము కోరినది పాన కలశం
మనసుకు చావు లేకున్నది
మనిషికి ఏపుడో రానున్నది
అందుకని రానిదని లేనిదని అనుకోక తాగెయ్యరా
ఐయాం సారీ సో సారీ ఐయాం సారీ సో సారీ

అందరు ప్రేమను కొలిచితిరా…
అందులో ఎందరు గెలిచిరిరా…
నాటుకు సీమకు కలవదురా ఘాటులో తేడారా
నాటుకు సీమకు కలవదురా ఘాటులో తేడారా
ఓడాను అనుకొని ఏడవొద్దు.. వద్దు
కన్నీళ్ళు మందులో కలపవద్దు.. నో నో
ఓడాను అనుకొని ఏడవొద్దు
కన్నీళ్ళు మందులో కలపవద్దు
బతుకునకర్ధం ఏమున్నది
బాధకు అంతం లేకున్నది
అందుకని అర్ధమని అంతమని అడగకుండ తాగెయ్యరా కమాన్

ఐయాం సారీ సో సారీ ఐయాం సారీ సో సారీ
మంచి చేస్తే చెడ్డదాయే మాయలోకం గుడ్డిదాయే
గోపాల రామ రామా పోతేపోని గోపాల రామా
గోపాల రామ రామా తాళం పోయింది గోపాల రామ
ఐయాం సారీ సో సారీ ఐయాం సారీ సో సారీ

vaadyaanni vaayinchaalanTE naannaa gOpaalaa SRti chEsukOvaalaa
prEminchi peLLaaDaalanTE tanDrI gOpaalaa O aaDapilla kaavaalaa
ayyavaari bomma vEyabOtE baabu gOpaalaa adi kOti pilla kaavaalaa

aiyaam saarI sO saarI aiyaam saarI sO saarI
manchi chEstE cheDDadaayE maayalOkam guDDidaayE
gOpaala raama raamaa pOtEpOni gOpaala raamaa
gOpaala raama raamaa pOtEpOni gOpaala raamaa
aiyaam saarI sO saarI aiyaam saarI sO saarI

prEmaku andaru daasuluraa prEmE mOsamuraa
prEmaku andaru daasuluraa prEmE mOsamuraa
gaalIbu raasinadi prEma kavanam
kayyaamu kOrinadi paana kalaSam
gaalIbu raasinadi prEma kavanam
kayyaamu kOrinadi paana kalaSam
manasuku chaavu lEkunnadi
manishiki EpuDO raanunnadi
andukani raanidani lEnidani anukOka taageyyaraa
aiyaam saarI sO saarI aiyaam saarI sO saarI

andaru prEmanu kolichitiraa…
andulO endaru gelichiriraa…
naaTuku seemaku kalavaduraa ghaaTulO tEDaaraa
naaTuku seemaku kalavaduraa ghaaTulO tEDaaraa
ODaanu anukoni EDavoddu.. vaddu
kanneeLLu mandulO kalapavaddu.. nO nO
ODaanu anukoni EDavoddu
kanneeLLu mandulO kalapavaddu
batukunakardham Emunnadi
baadhaku antam lEkunnadi
andukani ardhamani antamani aDagakunDa taageyyaraa kamaan

aiyaam saarI sO saarI aiyaam saarI sO saarI
manchi chEstE cheDDadaayE maayalOkam guDDidaayE
gOpaala raama raamaa pOtEpOni gOpaala raamaa
gOpaala raama raamaa taaLam pOyindi gOpaala raama
aiyaam saarI sO saarI aiyaam saarI sO saarI

Movie :Prema

Comments are closed.