సాహసమే చెయిరా డింబకా అన్నది కదరా పాతాళభైరవి

Posted by Srikanth on February 12th, 2010

సాహసమే చెయిరా డింబకా అన్నది కదరా పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే సాధించలేవురా నువ్వనుకున్నదీ
ధైర్యముంటే హహహహ దక్కుతుందీ హహహహ రాకుమారీ
తెలివిగా వెయిరా పాచిక కళ్ళో మేనక ఒళ్ళొ పడదా
సులువుగా రాదురా కుంక బంగారు జింక వేటాడాలిగా
నింగిదాకా హహహహ నిచ్చనేద్దాం హహహహ ఎక్కిచూద్దం హహహహ ఒహొ హొ

చందమామను అందుకొనే ఇంధ్ర భవనాన్ని కడతానురా
పడవంత కారులోన బజారులన్ని షికారు చేస్తానురా
సొంతమైన విమానములో స్వర్గలోకాన్ని చుడతానురా
అపుడు అప్సరసలు ఎదురు వచ్చి కన్ను కొడతారురా
చిటికేస్తే హహహహ సుఖమంతా హహహహ మనదేరా
సాహసమే చెయిరా డింబకా అన్నది కదరా పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే సాధించలేవురా నువ్వనుకున్నదీ
ధైర్యముంటే హహహహ దక్కుతుందీ హహహహ రాకుమారీ హహహహ ఒహొ హొ

సున్నిఉండలు కందిపొడి ఫాక్టరీలోన పండించని
అమెరికా ఇరాను జపాన్ ఇరాకు జనాలు తింటారనీ
కొన్ని ఎంపీలను కొంటా కొత్త పీఎమ్ని నేనేనంటా
స్కాములెన్నొ చేసి స్విస్ బాంకుకేసి డాలర్లలో తేలుతా
సుడి ఉంటే హహహహ ఎవడైనా హహహహ సూపర్ స్టారే
సాహసమే చెయిరా డింబకా అన్నది కదరా జై పాతాళభైరవి
చొరవగా దూకకపోతే ఐం వెరీ సారీ నువ్వనుకున్నదీ
ధైర్యముంటే హహహహ దక్కుతుందీ హహహహ రాకుమారీ హహహహ ఒహొ హొ

saahasamE cheyiraa Dimbakaa annadi kadaraa paataaLabhairavi
choravagaa dookakapOtE saadhinchalEvuraa nuvvanukunnadI
dhairyamunTE hahahaha dakkutundI hahahaha raakumaarI
telivigaa veyiraa paachika kaLLO mEnaka oLLo paDadaa
suluvugaa raaduraa kunka bangaaru jinka vETaaDaaligaa
ningidaakaa hahahaha nicchanEddaam hahahaha ekkichooddam hahahaha oho ho

chandamaamanu andukonE indhra bhavanaanni kaDataanuraa
paDavanta kaarulOna bajaarulanni shikaaru chEstaanuraa
sontamaina vimaanamulO swargalOkaanni chuDataanuraa
apuDu apsarasalu eduru vacchi kannu koDataaruraa
chiTikEstE hahahaha sukhamantaa hahahaha manadEraa
saahasamE cheyiraa Dimbakaa annadi kadaraa paataaLabhairavi
choravagaa dookakapOtE saadhinchalEvuraa nuvvanukunnadI
dhairyamunTE hahahaha dakkutundI hahahaha raakumaarI hahahaha oho ho

sunniunDalu kandipoDi faakTareelOna panDinchani
amerikaa iraanu japaan iraaku janaalu tinTaaranI
konni empeelanu konTaa kotta pIemni nEnEnanTaa
skaamulenno chEsi svis baankukEsi DaalarlalO tElutaa
suDi unTE hahahaha evaDainaa hahahaha soopar sTaarE
saahasamE cheyiraa Dimbakaa annadi kadaraa jai paataaLabhairavi
choravagaa dookakapOtE aim veree saaree nuvvanukunnadI
dhairyamunTE hahahaha dakkutundI hahahaha raakumaarI hahahaha oho ho

Movie :Chandralekha

Comments are closed.