Archive for January 3rd, 2010

thumbnail

చెలి నా గుండెలో ఉండిపోవే చైత్ర గీతానివై మేలుకోవే

చెలి నా గుండెలో ఉండిపోవే చైత్ర గీతానివై మేలుకోవే
నువ్వే నా దానివే వేదానివే నవ్వే గోదారివే నా దారివే
ప్రాణానివే గానానివే నా కోటలో రారాణివే

thumbnail

స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్

స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
సాలెగూడు అల్లావే గుండెల్లో తేనెపట్టు రేపావే నాలో
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్