Archive for July 29th, 2010

thumbnail

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

thumbnail

ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు

ఎవరు లేరని అనకు తోడుంటా నీ కడ వరకు
చీకటిలోన వెలుగవుతా నీ కొరకు
ఎపుడు ఒంటరి అనకు నీతోనే చావు బ్రతుకు