Archive for the ‘Gemini’ Category

thumbnail

బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా

బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా
జాబిల్లిలా ఉంది జాణ ఆ నవ్వు మీటింది వీణ