Archive for the ‘Gharshana’ Category

thumbnail

అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా

అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా
మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ రమ్మంటోందోయ్ అందగాడా

thumbnail

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో

ఏ చిలిపి కళ్ళలోన కలవో ఏ చిగురు గుండెలోన లయవో (2)
నువ్వు అచ్చుల్లోనా హల్లువో జడకుచ్చుల్లోనా మల్లెవో (2)
కరిమబ్బుల్లోనా విల్లువో మధుమాసం లోనా మంచు పూల జల్లువో