Archive for the ‘Hrudayanjali’ Category

thumbnail

మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం

మానసవీణ మౌనస్వరానా జుమ్మని పాడే తొలి భూపాళం
పచ్చదనాలా పానుపు పైన అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే
పచ్చదనాలా పానుపు పైనా అమ్మై నేలా జోకొడుతుంటే