Archive for the ‘Magadheera’ Category

thumbnail

పంచదార బొమ్మా బొమ్మా పట్టుకోవద్దనకమ్మా

పంచదార బొమ్మా బొమ్మా పట్టుకోవద్దనకమ్మా
మంచుపూల కొమ్మా కొమ్మా ముట్టుకోవద్దనకమ్మా
చేతినే తాకొద్దంటే చెంతకే రావద్దంటే ఏమవుతానమ్మా