Archive for the ‘Prema Lekha’ Category

thumbnail

నీ పిలుపే ప్రేమగీతం

నీ పిలుపే ప్రేమగీతం
నీ పలుకే ప్రేమవేదం
ఆశలే బాసలై

thumbnail

పట్టు పట్టు పరువాల పట్టు

పట్టు పట్టు పరువాల పట్టు
కట్టు కట్టు సొగసైన కట్టు
ఒట్టు ఒట్టు యదపైన ఒట్టు

thumbnail

ప్రియా నిను చూడలేక ఊహలో నీ రూపు రాకా

ప్రియా నిను చూడలేక
ఊహలో నీ రూపు రాకా
నీ తలపుతో నే బ్రతుకుతున్నా

thumbnail

ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను

ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను
అమ్మమ్మా అందాలే ఏనుగెక్కి పోతుంటే
కలల్లో కొంటెగా సైగలేవో చేస్తుంటే