thumbnail

భారం భారం భారం ఓ.. ఓ.. తీరం లేని భారం

భారం భారం భారం ఓ.. ఓ.. తీరం లేని భారం
ఎన్నో పరీక్షలు రాసినా ఎన్నో చిట్టీలే పెట్టినా అన్నీ సబ్జెక్ట్లూ మిగిలినాయే
చదివే బడవతో తిరిగినా చదువే ప్రపంచం చేసినా మరో సెప్టెంబర్ రమ్మన్నారే

thumbnail

యేజే… యేవో… చిరు పలుకులు రానీ…

యేజే… యేవో…
చిరు పలుకులు రానీ…
a ver si cuentas algun secreto

thumbnail

అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా

అందగాడా అందాగాడా మాపటేల సెందురుడా
కన్నె కలవ కాసుకుంది కన్ను వేయయ్యో
ముద్ద కూడ ముట్టనీదు నిదర కూడ పట్టానీదు

thumbnail

చుక్కలారా చూపుల్లారా ఎక్కడమ్మా జాబిలీ

చుక్కలారా చూపుల్లారా ఎక్కడమ్మా జాబిలీ
మబ్బుల్లారా మంచుల్లారా తప్పుకోండీ దారికీ
వెళ్ళనివ్వరా వెన్నెలింటికీ

thumbnail

పువ్వుల్లో దాగున్న పళ్ళెంతో అతిశయం

పువ్వుల్లో దాగున్న పళ్ళెంతో అతిశయం
ఆ సీతాకోకచిలక ఒళ్ళెంతో అతిశయం
వేణువులో గాలి సంగీతాలే అతిశయం

thumbnail

పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం

పాదం విడిచి ఎటు పోయెను భువనం
ఆద మరిచి ఎటు వెళ్ళెను గగనం
నింగి నేలపై లేకుండా మనమెక్కడున్నాం

thumbnail

నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే

నెమలి కుళుకుల కలికి వ్యాలి నను కవ్విస్తున్నదే
నడుము సొగసే నను గిల్లి కసి పెంచేస్తున్నదే
కొలంబస్ ఎరుగని ఓ దేశం నను రమ్మంటున్నదే

thumbnail

నమహా నమహా ఎగసే సొగసా నీలో నిగనిగకు

నమహా నమహా ఎగసే సొగసా నీలో నిగనిగకు
నమహా నమహా ఉరికే వయసా నీలో తపనలకూ
ఊహల్లో వర్ణాలకు ఊరించే అందాలకు

thumbnail

ఆలె బాలే ఆలె బాలే తీన్‌మారేలే

ఆలె బాలే ఆలె బాలే తీన్‌మారేలే
ఆలె బాలే ఆలె బాలే ధూమ్‌ధామేలే
అర్థంలేని పరదాలు పీకి పారేద్దాం